Poziom 2: Lekcja 22

on'yomi:ショ

kun'yomi:はじ(め)はじ(めて)はつ

pinyin: chū

初めはじめpierwszy

初めてはじめてpo raz pierwszy

はつpierwszy

最初さいしょ[ni] najpierw; [no] pierwszy, początkowy; [kara] od początku; od razu

初夏しょかwczesne lato

初歩しょほpodstawy (wiedzy)

初歩的しょほてき[na] elementarny

日本語初歩にほんごしょほjapoński dla początkujących

初詣ではつもうでwizyta w świątyni w Nowy Rok (pierwsza wizyta w roku)

初心者しょしんしゃpoczątkujący

Materiał z innych znaków

初旬しょじゅんpierwsza dekada miesiąca

初版しょはんpierwsze wydanie

初級しょきゅうpoziom początkujący

初霜はつしもpierwszy mróz

本邦初公開ほんぽうはつこうかいpierwsze pojawienie się w tym kraju (pierwsza wystawa, wykonanie)

【 初級 】

一年生(いちねんせい)日本語(にほんご)初級(しょきゅう)勉強(べんきょう)しています。
Studenci pierwszego roku uczą się japońskiego na poziomie początkującym.

【 初旬 】

7月(しちがつ)初旬(しょじゅん)に、京都(きょうと)観光(かんこう)しました。
Na początku lipca zwiedziłem Kioto.

【 初版 】

初版(しょはん)は10(ねん)(まえ)出版(しゅっぱん)された。
Pierwsze wydanie ukazało się 10 lat temu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.