Poziom 4: Lekcja 2

por.

on'yomi:キン

kun'yomi:きん(じる)

pinyin: jìn, jīn

禁じるきんじるzabronić, zakazać

禁煙きんえんzakaz palenia

禁止きんしzakaz; [suru] zakazać, zabronić

立入禁止たちいりきんしwstęp wzbroniony

発禁はっきんzakaz publikacji; zakaz sprzedaży

解禁かいきんuchylenie zakazu, zniesienie zakazu

立小便禁止たちしょうべんきんしzakaz oddawania moczu w miejscu publicznym (dosł. zakaz siusiania na stojąco)

【 禁止 】

ここでたばこを()うことは禁止(きんし)されています。
Tu nie wolno palić.

【 立ち入り禁止 】

()()禁止(きんし)()いてありますから、ここには(はい)りません。
Nie można tu wejść, ponieważ jest zakaz wstępu.

【 発禁 】

このポルノ雑誌(ざっし)は、あまりにもすごいので発禁(はっきん)となりました。
To czasopismo pornograficzne było zbyt ostre i dlatego zabroniono jego dalszego wydawania.

【 禁煙 】

このレストランは禁煙(きんえん)ですから、()きません。
Nie idę do tej restauracji, ponieważ nie wolno tam palić.

Materiał z innych znaków

厳禁げんきんsurowo wzbronione

監禁かんきん[suru] uwięzić

禁忌きんきtabu

禁煙きんえんzakaz palenia

禁錮きんこwięzienie (zamknięcie w więzieniu, odsiadywanie wyroku)

【 監禁 】

反逆者(はんぎゃくしゃ)はついに(つか)まり牢獄(ろうごく)監禁(かんきん)された。
Rebelianci zostali wyłapani i wtrąceni do więzienia.

【 禁錮 】

(かれ)禁錮(きんこ)3(ねん)判決(はんけつ)()けた。
On został skazany na trzy lata więzienia.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.