Poziom 4: Lekcja 2

2【 亅 】

kończyć

on'yomi:リョウ

pinyin: liǎo, le

了解りょうかい[suru] zrozumieć, przyjąć do wiadomości; inna pisownia: 諒解

終了しゅうりょうzakończenie, koniec

完了かんりょう[suru] skończyć, ukończyć

任期満了にんきまんりょうkoniec kadencji

【 終了 】

来年度(らいねんど)入園(にゅうえん)(もう)()みは3(がつ)10日(とうか)終了(しゅうりょう)した。
Nabór do przedszkola na przyszły rok został zamknięty 10 marca.

【 完了 】

この工事(こうじ)9月(くがつ)(まつ)完了(かんりょう)する予定(よてい)です。
Ta budowa ma się planowo zakończyć pod koniec września.

【 任期満了 】

任期(にんき)満了(まんりょう)で、学長(がくちょう)はやめることになった。
Po upłynięciu kadencji rektor złożył urząd.

【 了解 】

この(けん)(かん)しては了解(りょうかい)しました。
Przyjęłam do wiadomości tę sprawę.

Materiał z innych znaków

了承りょうしょう[suru] przyjąć do wiadomości, zrozumieć, zaakceptować

修了しゅうりょう[suru] ukończyć; por. 終了

修了証しゅうりょうしょうdyplom ukończenia

終了しゅうりょうzakończenie, koniec

【 了承 】

会議(かいぎ)時間(じかん)変更(へんこう)するなら、社員(しゃいん)了承(りょうしょう)をもらってください。
Proszę uzyskać akceptację pracowników na zmianę godziny zebrania.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.