Poziom 4: Lekcja 2

5【 示 礻 】

wskazywać

on'yomi:

kun'yomi:しめ(す)

pinyin: shì

示すしめすpokazywać; wyszczególniać

指示しじ[suru] wskazywać, instruować

明示めいじ[suru] wyrazić, wyszczególnić

暗示あんじsugestia, podpowiedź, [suru] zasugerować, podpowiedzieć

掲示けいじ[suru] wywieszać

掲示板けいじばんtablica ogłoszeniowa

示唆しさsugestia, podpowiedź, wskazówka, [suru] zasugerować, podpowiedzieć

公示こうじogłoszenie, publiczne zawiadomienie

【 示す 】

先生(せんせい)()かりやすいように、実際(じっさい)(れい)(しめ)して、生徒(せいと)説明(せつめい)した。
Nauczyciel objaśnił studentom problem w sposób jasnozrozumiały, pokazując go na prawdziwych przykładach.

【 指示 】

事故(じこ)があったので、警察官(けいさつかん)指示(しじ)(したが)って、(まわ)(みち)(はし)った。
Ponieważ miał miejsce wypadek, pojechaliśmy objazdem zgodnie ze wskazaniami policji.

【 明示 】

問題(もんだい)(てん)明示(めいじ)してください。
Proszę pokazać, gdzie leży problem.

【 暗示 】

この()(あか)は、作者(さくしゃ)(いか)りを暗示(あんじ)するものである。
Czerwień na tym obrazie podpowiada wściekłość autora.

【 公示 】

選挙(せんきょ)()がいつなのか、3日(みっか)(まえ)公示(こうじ)された。
Termin wyborów został ogłoszony trzy dni temu.

【 掲示 】

試験(しけん)合格(ごうかく)(しゃ)が、大学(だいがく)(もん)(まえ)掲示(けいじ)された。
Lista kandydatów, którzy zdali egzamin, została wywieszona na bramie uniwersytetu.

【 掲示板 】

掲示板(けいじばん)に、試験(しけん)()発表(はっぴょう)された。
Na tablicy ogłoszeniowej jest wywieszony termin egzaminu.

【 示唆 】

(ほん)のタイトルは、(つね)にその内容(ないよう)示唆(しさ)しているものです。
Tytuł zazwyczaj podpowiada, o czym jest książka.

Materiał z innych znaków

展示てんじwystawa, [suru] wystawiać

掲示けいじ[suru] wywieszać

掲示板けいじばんtablica ogłoszeniowa

示唆しさsugestia, podpowiedź, wskazówka, [suru] zasugerować, podpowiedzieć

示威行動じいこうどうdemonstracja, akcja protestacyjna

神の啓示かみのけいじboskie objawienie

誇示こじostentacja, [suru] chwalić się, chełpić się, obnosić się

【 掲示板 】

マラソン・ボランティア募集(ぼしゅう)のお()らせは掲示板(けいじばん)()ってある。
Ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy do organizacji maratonu wisi na tablicy ogłoszeń.

【 展示 】

(かれ)日本(にほん)自分(じぶん)()展示(てんじ)したいと(のぞ)んでいる。
Jego marzeniem jest wystawić swoje obrazy w Japonii.

【 示唆 】

首相(しゅしょう)演説(えんぜつ)野党(やとう)との協調(きょうちょう)可能性(かのうせい)示唆(しさ)した。
Przemowa premiera zasugerowała możliwość współpracy z partią opozycyjną.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.