Poziom 2: Lekcja 10

16【 木 】

krosno; maszyna; okazja

por.

on'yomi:

kun'yomi:はた

pinyin:

okazja ⇒ 機会 きかい

はたkrosno

機会きかいszansa, sposobność, okazja

機械きかいmaszyna

ジェット機ジェットきodrzutowiec

コピー機コピーきkserokopiarka

機能きのうfunkcja

有機ゆうき[no] organiczny

動機どうきmotyw

Materiał z innych znaków

乾燥機かんそうきsuszarka

危機ききkryzys

圧搾機あっさくきprasa hydrauliczna

契機けいきokazja, bodziec

戦闘機せんとうきmyśliwiec

扇風機せんぷうきwentylator

探知機たんちきdetektor, wykrywacz

敵機てっきsamolot wroga

機嫌きげんsamopoczucie; nastrój, humor

機敏きびん[na] szybki

機械きかいmaszyna

機械化きかいかmechanizacja

機構きこうorganizacja, system, struktura

機関きかんsilnik; organ, agencja

機関銃きかんじゅうkarabin maszynowy

洗濯機せんたくきpralka

石油危機せきゆききkryzys paliwowy

織機しょっきmaszyna tkacka

自動販売機じどうはんばいきautomat (na napoje, papierosy itp.)

航空機こうくうきstatek powietrzny, samolot

芝刈り機しばかりきkosiarka

諮問機関しもんきかんciało doradcze

転機てんきpunkt zwrotny

遮断機しゃだんきszlaban, rampa

金融機関きんゆうきかんinstytucja finansowa

飛行機ひこうきsamolot

【 機械 】

停電(ていでん)機械(きかい)突然(とつぜん)停止(ていし)しました。
Maszyny nagle stanęły z powodu przerwy w dostawie prądu.

【 機械化 】

政府(せいふ)農業(のうぎょう)機械化(きかいか)促進(そくしん)するために資金(しきん)()す。
Rząd łoży fundusze na przyspieszenie mechanizacji rolnictwa.

【 航空機 】

大型(おおがた)航空機(こうくうき)騒音(そうおん)公害(こうがい)をもたらす。
Wielkie samoloty powodują zanieczyszczenie hałasem.

【 契機 】

日本(にほん)企業(きぎょう)就職(しゅうしょく)した契機(けいき)日本語(にほんご)勉強(べんきょう)(はじ)めた。
Praca w japońskiej firmie stała się okazją do tego, że zacząłem się uczyć japońskiego.

【 危機 】

日本(にほん)経済(けいざい)危機(きき)におちいってしまった。
Japonia pogrążyła się w kryzysie gospodarczym.

【 石油危機 】

アラブの(くに)戦争(せんそう)(はじ)まると、世界中(せかいじゅう)(くに)石油(せきゆ)危機(きき)におちいった。
Kiedy wybuchła wojna w państwach arabskich, kraje świata dotknął kryzys paliwowy.

【 乾燥機 】

()ったばかりの乾燥機(かんそうき)はもう(こわ)れてしまった。
Dopiero co kupiłem nową suszarkę na pranie, a już się zepsuła!

【 機構 】

(かれ)原子力(げんしりょく)開発(かいはつ)機構(きこう)勤務(きんむ)している。
On pracuje przy rozwijaniu energii jądrowej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.