Poziom 3: Lekcja 5

por.

on'yomi:

kun'yomi:いく(つ)いく(ら)

pinyin: jǐ, jī

幾ついくつile

幾らいくらile

幾つかいくつか[no] kilka, trochę

幾分いくぶんnieco, w pewnym stopniu

幾何学きかがくgeometria

【 幾つ 】

ここにリンゴが(いく)つありますか。
Ile tu jest jabłek?

【 幾つかの 】

日本(にほん)経済(けいざい)がよくない要因(よういん)は、(いく)つかあります。
Gospodarka Japonii nie funkcjonuje poprawnie ze względu na kilka czynników.

【 幾分 】

昨日(きのう)頭痛(ずつう)(ひど)かったのですが、今日(こんにち)幾分(いくぶん)よくなりました。
Wczoraj strasznie mnie bolała głowa, ale dzisiaj już jest trochę lepiej.

Materiał z innych znaków

解析幾何学かいせききかがくgeometria analityczna

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.