Poziom 3: Lekcja 5

por.

on'yomi:ソウ

pinyin: xiǎng

理想りそうideał

理想的りそうてき[na] idealny

思想しそうmyśl, idea

連想れんそう[suru] kojarzyć coś z czymś

発想はっそうsposób myślenia; pomysł, koncepcja

空想くうそうfantazja, marzenie

回想かいそう[suru] wracać wspomnieniami do

予想よそう[suru] przewidywać, oczekiwać

愛想あいそuprzejmość; przyjazne nastawienie

【 理想 】

これは理想的(りそうてき)なアイディアだと(おも)います。
To jest idealistyczny pomysł.

【 理想 】

彼女(かのじょ)理想(りそう)女性(じょせい)だ。
Ona jest idealną kobietą.

【 思想 】

山田(やまだ)さんは仏教(ぶっきょう)思想(しそう)専門家(せんもんか)です。
Pan Yamada specjalizuje się w filozofii buddyjskiej.

【 連想 】

(おお)くの日本人(にほんじん)は、ポーランドと()ったら、アウシュビッツを連想(れんそう)します。
Wielu Japończykom na słowo Polska przychodzi na myśl Oświęcim.

【 発想 】

(とき)には発想(はっそう)()()えて(かんが)えることも大切(たいせつ)です。
Czasami trzeba umieć zmienić sposób myślenia.

【 空想 】

ヒメラは空想(くうそう)動物(どうぶつ)です。
Chimera to fikcyjne zwierzę.

【 回想 】

このドラマには回想(かいそう)シーンが(おお)い。
Tan telenowela ma wiele scen retrospekcji.

【 愛想 】

この店員(てんいん)愛想(あいそう)がいいので、いつもこの(みせ)()(もの)します。
Zawsze robię zakupy w tym sklepie, ponieważ sprzedawca jest bardzo miły.

Materiał z innych znaków

中華思想ちゅうかしそうsinocentryzm; przeświadczenie, że Chiny to najbardziej cywilizowany kraj świata

妄想もうそうurojenie, paranoja

幻想げんそうmarzenie, fantazja, iluzja

想像そうぞう[suru] wyobrazić sobie

愛想が尽きるあいそがつきるmieć kogoś dość

構想こうそうplan, projekt

随想録ずいそうろくzapiski

【 想像 】

自分(じぶん)()について想像(そうぞう)すると、(こわ)気持(き も)ちになります。
Kiedy próbuję wyobrazić sobie własną śmierć, przechodzą mnie ciarki.

【 構想 】

秋田(あきた)(けん)では風車(ふうしゃ)大量(たいりょう)建設(けんせつ)し、発電(はつでん)(おこ)なうという構想(こうそう)がある。
Prefektura Akita ma w planach wybudowanie wiele wiatraków i produkowanie prądu przy ich użyciu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.