Poziom 2: Lekcja 9

por.

on'yomi:ソウショウ

kun'yomi:あい-

pinyin: xiāng, xiàng

あい-razem, wzajemnie

相手あいてdruga osoba; rozmówca; partner; przeciwnik

首相しゅしょうpremier, kanclerz

相変わらずあいかわらずciągle, bez zmian

相違そういróżnica

Materiał z innych znaków

副首相兼外務大臣ふくしゅしょうけんがいむだいじんminister spraw zagranicznych i zarazem wicepremier

宰相さいしょうpremier ⇒ 首相 しゅしょう

為替相場かわせそうばkurs wymiany ⇒ 為替レート

皮相的ひそうてき[na] powierzchowny

相互そうご[no] wzajemny, [ni] wzajemnie

相互理解そうごりかいwzajemne zrozumienie

相対主義そうたいしゅぎrelatywizm

相対的そうたいてき[na] relatywny, względny

相撲すもうsumo

相撲取りすもうとりzapaśnik sumo

相棒あいぼうpartner

相次いであいついでjeden za drugim

相殺そうさい[suru] zrekompensować, zniwelować

相続そうぞく[suru] dziedziczyć

相談そうだん[suru] konsultować się

蔵相ぞうしょうminister finansów

首相しゅしょうpremier, kanclerz

【 相殺 】

アパートの(うえ)()んでいる(ひと)が、お風呂(ふろ)(みず)()めるのを(わす)れて、(わたし)部屋(へや)(みず)びたしになった。でもこの(ひと)がお(かね)(はら)ったので、この損害(そんがい)相殺(そうさい)ということになった。
Człowiek mieszkający nade mną zapomniał zakręcić kurek wody do wanny i zalał moje mieszkanie. Jednak zrekompensował mi szkody finansowe.

【 為替相場 】

今日(きょう)のズウォティのドルに(たい)する為替(かわせ)相場(そうば)は、昨日(きのう)より4グロシュ()がった。
Dzisiejszy kurs złotego wobec dolara obniżył się o cztery grosze w stosunku do dnia wczorajszego.

【 相互理解 】

外国(がいこく)でビジネスを成功(せいこう)させるには、日本人(にほんじん)社員(しゃいん)外国人(がいこくじん)社員(しゃいん)相互(そうご)理解(りかい)()かせない。
Do osiągnięcia sukcesu w bizniesie za granicą potrzebne jest wzajemne zrozumienie pomiędzy japońskimi i niejapońskimi pracownikami firmy.

【 皮相的 】

その(けん)(かん)して(かれ)皮相(ひそう)(てき)知識(ちしき)がある。
W tej sprawie on ma powierzchowną wiedzę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.