Poziom 2: Lekcja 21

13【 糸 】

kontynuować

por.

on'yomi:ゾクショク

kun'yomi:つづ(く)つづ(ける)

pinyin:

続くつづくnastępować po; trwać

続けるつづけるkontynuować

連続れんぞくseria, sekwencja, [suru] trwać (jeden za drugim)

相続そうぞく[suru] dziedziczyć

Materiał z innych znaków

並列接続へいれつせつぞくpołączenie równoległe; por. 直列接続 ちょくれつせつぞく : połączenie szeregowe

接続せつぞくpołączenie, [suru] połączyć

永続えいぞく[na] permanentny, ciągły, stały, trwały

継続けいぞく[suru] kontynuować

継続的けいぞくてき[ni] w sposób ciągły

【 継続 】

携帯(けいたい)電話(でんわ)契約(けいやく)来月(らいげつ)()れるが、サービスにあまり満足(まんぞく)していないので、継続(けいぞく)したくない。
W przyszłym miesiącu kończy mi się umowa na telefon komórkowy i nie będę jej przedłużał, bo nie jestem specjalnie zadowolony z usług firmy.

【 継続者 】

最近(さいきん)はタバコを()える場所(ばしょ)がだんだん(すく)なくなり、喫煙(きつえん)継続者(けいぞくしゃ)にとって()みにくい社会(しゃかい)になっている。
Ostatnio jest coraz mniej miejsc, gdzie można palić, dlatego dla palaczy życie w społeczeństwie jest coraz trudniejsze.

【 永続 】

人々(ひとびと)永続(えいぞく)する平和(へいわ)目指(めざ)してデモを(おこ)なった。
Ludzie zorganizowali demostrację na rzecz trwałego pokoju.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.