Poziom 2: Lekcja 9

por.

on'yomi:アン

pinyin: àn

あんpropozycja, pomysł; plan; oczekiwania, przewidywania

名案めいあんdobry pomysł, świetny pomysł

案内あんない[suru] oprowadzać; wskazać drogę

提案ていあん[suru] zaproponować, przedstawić pomysł

Materiał z innych znaków

妙案みょうあんświetny pomysł

廃案はいあん[ni suru] zarzucić plan, wycofać się z pomysłu, odrzucić

愚案ぐあんmoje skromne zdanie (dosł. głupia, niewiele warta myśl)

懸案けんあんnierozstrzygnięty problem

折衷案せっちゅうあんkompromis, kompromisowe rozwiązanie

提案ていあん[suru] zaproponować, przedstawić pomysł

法案ほうあんustawa

翻案ほんあんadaptacja (dzieła literackiego, filmu, sztuki itd.)

草案そうあんszkic

【 懸案 】

昨日(きのう)会議(かいぎ)懸案(けんあん)を、今日(きょう)もう一度(いちど)(はな)()いましょう。
Zajmijmy się dzisiaj jeszcze raz sprawą, której nie mogliśmy rozstrzygnąć na wczorajszym spotkaniu.

【 草案 】

政府(せいふ)憲法(けんぽう)改正(かいせい)草案(そうあん)作成(さくせい)した。
Rząd sporządził projekt rewizji konstytucji.

【 翻案 】

この作家(さっか)はハムレットを江戸(えど)時代(じだい)のストーリーに翻案(ほんあん)する。
Ten pisarz zaadaptował Hamleta w powieści, która toczy się w okresie Edo.

【 提案 】

政府(せいふ)経済(けいざい)危機(きき)(むか)えて増税(ぞうぜい)提案(ていあん)しました。
W obliczu kryzysu gospodarczego rząd przedstawił propozycję zwiększenia podatków.

【 妙案 】

(あきら)めようとした(とき)突然(とつぜん)妙案(みょうあん)()かんだ。
Kiedy zamierzałem się już poddać, nagle wpadł mi do głowy świetny pomysł.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.