Poziom 2: Lekcja 9

12【 人 亻 】

dostarczyć, zaopatrzyć

on'yomi:

kun'yomi:そな(える)そな(わる)

pinyin: bèi

備えるそなえるdostarczyć, wyszykować, wyposażyć

備わるそなわるbyć dostarczonym, być wyszykowanym

設備せつびsprzęt, wyposażenie

予備よび[no] rezerwowy; wstępny

【 備える 】

このホテルは各室(かくしつ)にエアコンと冷蔵庫(れいぞうこ)(そな)えてある。
W tym hotelu każdy pokój jest wyposażony w klimatyzację i lodówkę.

Materiał z innych znaków

予備よび[no] rezerwowy; wstępny

予備の調査よびのちょうさwstępne badania

予備校よびこうszkoła przygotowawcza

備蓄びちく[suru] gromadzić rezerwy

整備せいび[suru] przygotować

準備じゅんび[suru] przygotowywać, przygotować

警備けいびstraż, [suru] chronić, bronić

【 警備 】

この美術館(びじゅつかん)には警備(けいび)する人間(にんげん)がいない。
W tej galerii nie ma strażników.

【 備蓄 】

アメリカは大量(たいりょう)石油(せきゆ)備蓄(びちく)している。
Ameryka zgromadziła ogromne rezerwy ropy naftowej.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.