Poziom 3: Lekcja 22

13【 艸 艹 】

gromadzić

por.

on'yomi:チク

kun'yomi:たくわ(える)

pinyin:

蓄えるたくわえるakumulować, gromadzić

貯蓄ちょちくoszczędności, [suru] oszczędzać, gromadzić

備蓄びちく[suru] gromadzić rezerwy

蓄積ちくせき[suru] gromadzić, akumulować

【 蓄える 】

(ふゆ)(そな)えて食料(しょくりょう)(あき)(たくわ)える動物(どうぶつ)もいる。
Są zwierzęta, które w jesieni zbierają pożywienie na zimę.

【 備蓄 】

アメリカは大量(たいりょう)石油(せきゆ)備蓄(びちく)している。
Ameryka zgromadziła ogromne rezerwy ropy naftowej.

【 貯蓄 】

(かれ)年収(ねんしゅう)の1(わり)をきまって貯蓄(ちょちく)している。
On odkłada jedną dziesiątą rocznych dochodów.

【 蓄積 】

資本家(しほんか)労働者(ろうどうしゃ)搾取(さくしゅ)して資本(しほん)蓄積(ちくせき)する。
Kapitaliści gromadzą kapitał wyzyskując robotników.

Materiał z innych znaków

含蓄がんちくimplikacja, znaczenie

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.