Poziom 3: Lekcja 5

8【 人 亻 】

oferować

por.

on'yomi:キョウ

kun'yomi:そな(える)とも

pinyin: gōng, gòng

供えるそなえるzłożyć ofiarę, ofiarować (np. Bogu); por. 備える

ともtowarzysz, towarzyszka

子供こどもdziecko

自供じきょうprzyznać się

供給きょうきゅうpodaż ⇔ 需要 じゅよう: popyt

供物くもつdar wotywny, ofiara

【 子供 】

ここに何人(なんにん)子供(こども)がいますか。
Ile tu jest dzieci?

【 供 】

先生(せんせい)学生(がくせい)(とも)(まな)ぶという気持(きも)ちを()たなければなりません。
Nauczycie też powinni mieć chęć do wspólnej nauki z uczniami.

【 自供 】

やっと(かれ)は、自分(じぶん)山川(やまかわ)さんを(ころ)したと自供(じきょう)した。
W końcu się przyznał do zabójstwa pana Yamakawy.

【 供給 】

需要(じゅよう)(すく)なく、供給(きょうきゅう)(おお)いと商品(しょうひん)(のこ)る。
Jeśli jest mały popyt, a duża podaż, to towary zalegają.

【 供物 】

仏壇(ぶつだん)色々(いろいろ)供物(くもつ)(そな)えました。
Żłożyłem w ofierze różne rzeczy na ołtarzu buddyjskim.

Materiał z innych znaków

供与きょうよoferta, [suru] zaoferować

供給きょうきゅうpodaż ⇔ 需要 じゅよう : popyt

提供ていきょう[suru] dostarczać

【 供給 】

電気(でんき)供給(きょうきゅう)するのは、電力(でんりょく)会社(がいしゃ)役目(やくめ)です。
Dystrybucja energii elektrycznej należy do zadań firm energetycznych.

【 供与 】

この(くに)はアメリカから武器(ぶき)供与(きょうよ)()けている。
Ten kraj otrzymuje broń od USA.

【 提供 】

(かれ)重病(じゅうびょう)になった(むすめ)腎臓(じんぞう)提供(ていきょう)した。
On ofiarował nerkę swojej ciężko chorej córce.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.