Poziom 2: Lekcja 22

6【 八 】

dzielić wspólnie

por.

on'yomi:キョウ

kun'yomi:とも

pinyin: gòng, gōng, gǒng

とも[ni] wspólnie, [no] wspólny, ten sam

共通きょうつう[no] wspólny (zdanie, stanowisko, interes)

共同きょうどうkooperacja, współpraca

共和国きょうわこくrepublika

Materiał z innych znaków

ドイツ連邦共和国ドイツれんぽうきょうわこくRepublika Federalna Niemiec, RFN

中華人民共和国ちゅうかじんみんきょうわこくChińska Republika Ludowa

共同声明きょうどうせいめいwspólne oświadczenie

共和党きょうわとうPartia Republikańska

共存きょうぞんwspółżycie, symbioza

共犯者きょうはんしゃwspółwinny, współsprawca

共産主義きょうさんしゅぎkomunizm

共産党きょうさんとうPartia Komunistyczna

共産圏きょうさんけんblok państw komunistycznych

共鳴きょうめい[suru] utożsamiać się, podzielać pogląd; rezonans (fiz.)

欧州共同体おうしゅうきょうどうたいWspólnota Europejska

駐日ポーランド共和国大使館ちゅうにちポーランドきょうわこくたいしかんAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Japonii (ale: 在ポーランド日本国大使館 Ambasada Japonii w Polsce)

【 共鳴 】

バイオリンは、(なか)(おと)共鳴(きょうめい)する。
W skrzypcach dźwięk rezonuje w pudle.

【 共産主義 】

ポーランドは1989(ねん)まで、共産(きょうさん)主義(しゅぎ)国家(こっか)でした。
Polska była do roku 1989 krajem komunistycznym.

【 欧州共同体 】

ポーランドは、欧州(おうしゅう)共同体(きょうどうたい)(はい)りました。
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

【 共存 】

この(しま)では、人間(にんげん)動物(どうぶつ)共存(きょうぞん)して生活(せいかつ)している。
Na tej wyspie ludzie i zwierzęta żyją w symbiozie.

【 共同声明 】

フランス政府(せいふ)とスペイン政府(せいふ)がテロに(かん)して、共同(きょうどう)声明(せいめい)発表(はっぴょう)した。
Rządy Francji i Hiszpanii wydały wspólne oświadczenie dotyczące walki z terroryzmem.

【 共犯者 】

この事件(じけん)には(かなら)共犯者(きょうはんしゃ)がいるはずだ。
W tę sprawę na pewno jest zamieszany jakiś współsprawca.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 22)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.