Poziom 3: Lekcja 5

por.

on'yomi:

pinyin: kě, kè

可能かのう[na] możliwy

可決かけつ[suru] zatwierdzić

可能性かのうせいmożliwość; prawdopodobieństwo

不可能ふかのう[na] niemożliwy

不可欠ふかけつ[na] niezbędny; nieodzowny, niezastąpiony

不可分ふかぶん[na/no] niepodzielny, nierozłączny

【 可能 】

明日(あした)までに、全部(ぜんぶ)荷物(にもつ)(はこ)ぶのは可能(かのう)ですか。
Czy to jest możliwe, aby do jutra przetransportować cały ładunek?

【 可決 】

その法案(ほうあん)は、議会(ぎかい)可決(かけつ)されました。
Ta ustawa została zatwierdzona przez parlament.

【 可能性 】

あの(ひと)試験(しけん)()かる可能性(かのうせい)(すく)ないですね。
Jest mało prawdopodobne, że zda ten egzamin.

【 不可欠 】

空気(くうき)人間(にんげん)にとって不可欠(ふかけつ)なものです。
Dla ludzi powietrze jest niezbędne do życia

【 不可分 】

幸福(こうふく)(かね)不可分(ふかぶん)だ。
Pieniądze i szczęście są ze sobą nierozerwalne.

Materiał z innych znaków

不可避ふかひ[no] nieunikniony

可否かひtak i nie; za i przeciw

可塑性かそせいplastyczność

可燃性かねんせいpalność

可能性かのうせいmożliwość; prawdopodobieństwo

許可きょかpozwolenie

【 許可 】

旅行(りょこう)会社(がいしゃ)経営(けいえい)するためには、許可(きょか)必要(ひつよう)です。
Do prowadzenia biura turystycznego potrzebna jest licencja.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.