Poziom 4: Lekcja 15

por.

on'yomi:

kun'yomi:いないや

pinyin: fǒu, pǐ

否定ひてい[suru] zanegować, odmówić

否認ひにん[suru] zaprzeczyć, zanegować

否決ひけつ[suru] odrzucić

賛否さんぴza i przeciw

可否かひtak i nie; za i przeciw

否定文ひていぶんzdanie przeczące; por. 肯定文 zdanie twierdzące

【 否 】

(この)むか(いな)かにかかわらず、我々(われわれ)はますますインターネットに依存(いぞん)するようになっている。
Czy nam się to podoba czy nie, jesteśmy coraz bardziej uzależnieni od internetu.

【 否定 】

(かれ)総理大臣(そうりだいじん)殺害(さつがい)陰謀(いんぼう)(くわだ)てたことを否定(ひてい)した。
On zaprzeczył, jakoby zorganizował spisek na życie premiera.

【 否認 】

(かれ)起訴(きそ)事実(じじつ)否認(ひにん)して無罪(むざい)主張(しゅちょう)した。
On zaprzeczył oskarżeniom i stwierdził, że jest niewinny.

【 否決 】

国会(こっかい)内閣(ないかく)不信任案(ふしんにんあん)を201(たい)199で否決(ひけつ)した。
Parlament odrzucił wniosek o wotum nieufności dla rządu stosunkiem 201 do 199 głosów.

【 賛否 】

評論家(ひょうろんか)法律学者(ほうりつがくしゃ)死刑(しけい)賛否(さんぴ)(ろん)じる。
Publicyści i prawnicy wytaczają argumenty za i przeciw odnośnie kary śmierci.

【 否 】

徴兵(ちょうへい)されたら、(いや)(おう)でも戦争(せんそう)()くしかない。
Jak zostaniesz powołany do wojska, to czy ci się to podoba czy nie, musisz iść na wojnę.

Materiał z innych znaków

拒否きょひ[suru] odrzucić, odmówić

拒否権きょひけんweto

諾否だくひdecyzja, tak lub nie

【 拒否 】

兵士達(へいし たち)はその命令(めいれい)(したが)うことを拒否(きょひ)した。
Żołnierze odmówili wykonania tego rozkazu.

【 拒否 】

政府(せいふ)外国(がいこく)からの食料(しょくりょう)援助(えんじょ)拒否(きょひ)した。
Rząd odmówił przyjęcia pomocy żywnościowej z zagranicy.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.