Poziom 4: Lekcja 15

11【 手 扌 】

wywieszać; publikować

por.

on'yomi:ケイ

kun'yomi:かか(げる)

pinyin: jiē

掲げるかかげるwywiesić; ogłosić

掲示板けいじばんtablica ogłoszeniowa

掲示けいじ[suru] wywieszać

掲載けいさい[suru] publikować

【 掲示板 】

マラソン・ボランティア募集(ぼしゅう)のお()らせは掲示板(けいじばん)()ってある。
Ogłoszenie o poszukiwaniu wolontariuszy do organizacji maratonu wisi na tablicy ogłoszeń.

【 掲載 】

()汚水(おすい)処理(しょり)施設(しせつ)建設(けんせつ)入札(にゅうさつ)公告(こうこく)新聞(しんぶん)掲載(けいさい)した。
Miasto opublikowało w gazecie ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków.

Materiał z innych znaków

掲揚けいよう[suru] wywiesić (flagę)

掲示けいじ[suru] wywieszać

掲示板けいじばんtablica ogłoszeniowa

掲載けいさい[suru] publikować

【 掲示 】

試験(しけん)合格(ごうかく)(しゃ)が、大学(だいがく)(もん)(まえ)掲示(けいじ)された。
Lista kandydatów, którzy zdali egzamin, została wywieszona na bramie uniwersytetu.

【 掲示板 】

掲示板(けいじばん)に、試験(しけん)()発表(はっぴょう)された。
Na tablicy ogłoszeniowej jest wywieszony termin egzaminu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.