Poziom 5: Lekcja 13

por.

on'yomi:サイ

kun'yomi:の(る)の(せる)

pinyin: zài, zǎi

載るのるukazać się, być zamieszczonym (na liście, w gazecie)

載せるのせるładować; publikować

積載せきさい[suru] ładować

掲載けいさい[suru] publikować

記載きさいwpis; wzmianka

Materiał z innych znaków

掲載けいさい[suru] publikować

搭載とうさい[suru] być wyposażonym, być uzbrojonym (w rakiety itp.)

【 掲載 】

()汚水(おすい)処理(しょり)施設(しせつ)建設(けんせつ)入札(にゅうさつ)公告(こうこく)新聞(しんぶん)掲載(けいさい)した。
Miasto opublikowało w gazecie ogłoszenie o przetargu na budowę oczyszczalni ścieków.

【 搭載 】

シュレスヴィヒ・ホルシュタインは多量(たりょう)武器(ぶき)搭載(とうさい)して出港(しゅっこう)し、グダニスクに()かった。
Wyładowany dużą ilością broni Schleswig-Holstein opuścił port i skierował się do Gdańska.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.