Poziom 1: Lekcja 4

7【 人 亻 】

co, który, ile

w znaczeniu "ile" znak występuje w złożeniu; zob. też ; por.

on'yomi:

kun'yomi:なになん

pinyin: hé, hè

なにco

なんco; ile

何人なんにんile ludzi

何年なんねんktóry rok

何年間なんねんかんile lat

Materiał z innych znaków

何回なんかいile razy; jak często

幾何学きかがくgeometria

解析幾何学かいせききかがくgeometria analityczna

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.