Poziom 1: Lekcja 4

3【 小 】

mały

por.

on'yomi:ショウ

kun'yomi:ちい(さい)ちい(さな)こ-お-

pinyin: xiǎo

小さいちいさいmały

小さなちいさなmały

小学校しょうがっこうszkoła podstawowa

小川おがわstrumyk

小説しょうせつopowiadanie, nowela

Materiał z innych znaków

中小企業ちゅうしょうきぎょうmałe i średnie korporacje

小便しょうべんmocz, siusiu

小児しょうにmałe dziecko ⇒ 幼児 ようじ

小児科しょうにかpediatria

小包こづつみpaczka

小型こがた[no] małego rozmiaru

小学校しょうがっこうszkoła podstawowa

小康しょうこうpoprawa zdrowia; poprawa sytuacji

小惑星しょうわくせいplanetoida, asteroida

小林こばやしKobayashi (nazwisko)

小枝こえだgałązka

小犬こいぬpiesek, szczeniak

小笠原おがさわらOgasawara

小腸しょうちょうjelito cienkie

小舟こぶねłódka

小説しょうせつopowiadanie, nowela

小豆あずきfasola azuki

小遣いこづかいkieszonkowe

小銃しょうじゅうkarabin, broń ręczna

小銭こぜにdrobne

小雨こさめmżawka, kapuśniaczek

小鳥ことりptaszek

小麦こむぎpszenica

小麦粉こむぎこmąka

探偵小説たんていしょうせつpowieść detektywistyczna

推理小説すいりしょうせつpowieść detektywistyczna

短編小説たんぺんしょうせつkrótkie opowiadanie

立小便禁止たちしょうべんきんしzakaz oddawania moczu w miejscu publicznym (dosł. zakaz siusiania na stojąco)

縮小しゅくしょう[suru] zmniejszać, ograniczać, redukować

袋小路ふくろこうじślepa ulica

【 小豆 】

ポーランドで小豆(あずき)()えますか。
Czy w Polsce można dostać fasolkę azuki?

【 小舟 】

漁師(りょうし)小舟(こぶね)(さかな)()りに()った。
Rybacy wyruszyli na połów małą łodzią.

【 小麦 】

大麦(おおむぎ)小麦(こむぎ)一目(ひとめ)()見分(みわ)けられますか。
Czy potrafisz odróżnić na oko jęczmień od pszenicy?

【 袋小路 】

(わたし)(いえ)(まえ)(みち)袋小路(ふくろこうじ)になっている。
Ulica, przy której stoi mój dom, kończy się ślepo.

【 中小企業 】

(いま)時代(じだい)中小(ちゅうしょう)企業(きぎょう)にとっては(くる)しい時代(じだい)です。
Obecnie panuje trudny okres dla średnich i małych przedsiębiorstw.

【 縮小 】

この地図(ちず)縮小(しゅくしょう)コピーできますか。
Możesz zrobić pomniejszoną kopie tej mapy?

【 短編小説 】

(わたし)(いま)芥川(あくたがわ)短編(たんぺん)小説(しょうせつ)()んでいます。
Czytam teraz opowiadanie Akutagawy.

【 小枝 】

小枝(こえだ)(あつ)めてキャンプファイヤーをもやした。
Zebrałem gałęzie i zrobiłem ognisko.

【 推理小説 】

(ちち)(ひま)(とき)よく推理小説(すいりしょうせつ)()んでいた。
Ojciec w wolnym czasie często czytał powieści detektywistyczne.

【 小包 】

日本(にほん)()った(とき)(ほん)をたくさん()って、小包(こづつみ)でポーランドへ(おく)りました。
Kiedy byłem w Japonii, kupiłem dużo książek i wysłałem je paczką do Polski.

【 小康 】

両国間(りょうこくかん)紛争(ふんそう)は、最近(さいきん)小康(しょうこう)状態(じょうたい)(つづ)いている。
Spór, jaki toczą te dwa państwa, ostatnio uległ lekkiemu złagodzeniu.

【 小腸 】

人間(にんげん)小腸(しょうちょう)は7メートルほどもあり、(くだ)内側(うちがわ)にあるひだで通過(つうか)する栄養(えいよう)消化(しょうか)吸収(きゅうしゅう)します。
Jelito cienkie u człowieka osiąga długość do 7 m, za pomocą wypustkek usytuowanych na wewnętrznej ścianie przewodu trawi i wchłania przechodzący pokarm.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.