Poziom 1: Lekcja 4

2【 力 】

moc, siła

on'yomi:リョクリキ

kun'yomi:ちから

pinyin:

ちからmoc, siła

力学りきがくdynamika (fiz.)

実力じつりょくwłasne możliwości

人力車じんりきしゃriksza

Materiał z innych znaków

体力たいりょくsiła, krzepa

力士りきしzapaśnik sumo

助力じょりょくpomoc, [suru] pomagać, asystować

努力どりょく[suru] czynić wysiłek, starać się, dokładać starań

努力家どりょくかciężko pracujący

労力ろうりょくpraca; wysiłek

勢力せいりょくwładza, wpływ

包容力ほうようりょくtolerancja, [no] szerokich horyzontów

協力きょうりょく[suru] współpracować

協力者きょうりょくしゃpartner, współpracownik

原動力げんどうりょくsiła napędowa

原子力げんしりょくenergia jądrowa

原子力発電所げんしりょくはつでんしょelektrownia atomowa, elektrownia jądrowa

圧力あつりょくciśnienie; presja

威力いりょくsiła (natury)

尽力じんりょくwysiłek, [suru] podjąć wysiłek

引力いんりょくprzyciąganie, siła grawitacji, siła magnetyczna (fiz.); por. 斥力 odpychanie

弾力だんりょくelastyczność

思考力しこうりょくumiejętność myślenia

抑止力よくしりょくodstraszanie

持久力じきゅうりょくwytrzymałość

握力あくりょくuścisk, chwyt

斥力せきりょくodpychanie (fiz.); por. 引力 przyciąganie

暴力ぼうりょくprzemoc

暴力団ぼうりょくだんgang

有力ゆうりょく[na] potężny

核の抑止力かくのよくしりょくnuklearne odstraszanie

権力けんりょくwładza, autorytet

武力ぶりょくsiła militarna

水力発電所すいりょくはつでんしょelektrownia wodna

洞察力どうさつりょくzdolność wglądu, zdolność wyobrażenia

浮力ふりょくwyporność

獅子奮迅の努力ししふんじんのどりょくdesperacki wysiłek (jak lew w potrzasku)

精力せいりょくenergia, witalność

能力のうりょくumiejętność, zdolność

腕力わんりょくsiła mięśni

視力しりょくwzrok

記憶力きおくりょくpamięć

購買力こうばいりょくsiła nabywcza (ekonom.)

迫力はくりょくsiła

重力じゅうりょくgrawitacja

重力場じゅうりょくばpole grawitacyjne

金剛力こんごうりきnadprzyrodzona siła

風力発電所ふうりょくはつでんしょelektrownia wiatrowa

馬力ばりきkonie mechaniczne

魅力みりょくwdzięk, [ga aru] pełen wdzięku, czarujący

魅力的みりょくてき[na] pełen wdzięku, czarujący

【 能力 】

仕事(しごと)能力(のうりょく)だけではサラリーマン社会(しゃかい)では成功(せいこう)しない。
W społeczności biznesmenów o sukcesie nie decydują wyłącznie kompetencje.

【 協力 】

犯人(はんにん)(つか)まえるために(みな)警察(けいさつ)協力(きょうりょく)した。
Wszyscy współpracowali z policją, aby złapać przestępcę.

【 労力 】

その機械(きかい)のおかげで、時間(じかん)労力(ろうりょく)節約(せつやく)できます。
Dzięki tej maszynie można zaoszczędzić czas i pracę.

【 弾力 】

ゴムは弾力(だんりょく)がある。
Guma jest elastyczna.

【 視力 】

この(すう)(げつ)視力(しりょく)(きゅう)(よわ)くなり、眼鏡(めがね)をかけることになった。
Przez ostatnie kilka miesięcy bardzo popsuł mi się wzrok i zacząłem nosić okulary.

【 権力 】

(きん)権力(けんりょく)は、()(はな)せない。
Władza i pieniądze są nierozdzielne.

【 浮力 】

風船(ふうせん)(あたた)めると、浮力(ふりょく)がついて、(うえ)()がっていきます。
Kiedy podgrzejesz balon, uniesie się w górę pod wpływem siły wyporu.

【 助力 】

マンガセンターは、たくさんの日本人(にほんじん)助力(じょりょく)してできました。
Centrum Manggha powstało dzięki wsparciu wielu Japończyków.

【 努力 】

日曜日(にちようび)までに論文(ろんぶん)()えるように努力(どりょく)します。
Dokładam starań, aby ukończyć artykuł do niedzieli.

【 勢力 】

台風(たいふう)勢力(せいりょく)(よわ)温帯(おんたい)低気圧(ていきあつ)()わった。
Tajfun stracił na sile i przemienił się w sztorm.

【 精力 】

彼女(かのじょ)女性(じょせい)権利(けんり)(もと)めて、毎日(まいにち)精力(せいりょく)(てき)活動(かつどう)(おこな)っている。
Ona codziennie rzuca się energicznie w wir walki na rzecz praw kobiet.

【 迫力 】

この歌手(かしゅ)(こえ)は、大変(たいへん)迫力(はくりょく)のある(こえ)だ。
Ten śpiewak ma bardzo donośny głos.

【 包容力 】

小林(こばやし)(くん)包容力(ほうようりょく)のある(ひと)だね。
Kobayashi to człowiek o szerokich horyzontach.

【 暴力 】

(だれ)(たい)しても暴力(ぼうりょく)をふるう(こと)(ゆる)されることではない。
Nie możemy tolerować przemocy wobec kogokolwiek.

【 暴力団 】

暴力団(ぼうりょくだん)をなくせば、この(まち)平和(へいわ)になるだろう。
Ta ulica stanie się spokojna, jeśli tylko znikną stąd gangi.

【 持久力 】

持久力(じきゅうりょく)のある(ひと)は、マラソンに()いている。
Wytrzymali ludzie nadają się do biegania maratonów.

【 尽力 】

柳田(やなぎだ)国男(くにお)()日本(にほん)民俗学(みんぞくがく)基礎(きそ)(きづ)き、後進(こうしん)指導(しどう)尽力(じんりょく)された。
Yanagita Kunio stworzył podstawy japońskiej etnografii i włożył wiele wysiłku na rzecz wychowania kolejnych pokoleń etnologów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 4)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.