Poziom 5: Lekcja 9

12【 手 扌 】

ściskać, chwytać

por.

on'yomi:アク

kun'yomi:にぎ(る)

pinyin:

握るにぎるściskać, chwytać

握手あくしゅ[suru] uścisnąć dłoń

握力あくりょくuścisk, chwyt

掌握しょうあく[suru] trzymać, dzierżyć; dowodzić, kontrolować

お握りおにぎりonigiri

【 掌握 】

近藤(こんどう)()会社(かいしゃ)全権(ぜんけん)掌握(しょうあく)している。
Pan Kondo dzierży całkowitą władzę w firmie.

Materiał z innych znaków

把握はあく[suru] kontrolować; dobrze zrozumieć, dobrze pojąć

掌握しょうあく[suru] trzymać, dzierżyć; dowodzić, kontrolować

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.