Poziom 1: Lekcja 16

por.

on'yomi:ユウ

kun'yomi:あ(る)

pinyin: yǒu, yòu

有るあるmieć

所有しょゆう[suru] posiadać

有力ゆうりょく[na] potężny

有名ゆうめい[na] znany, sławny

Materiał z innych znaków

享有きょうゆう[suru] być obdarzonym, posiadać (przyrodzone prawa, talent)

含有率がんゆうりつzawartość procentowa

含有量がんゆうりょうzawartość

固有こゆう[no] właściwy, charakterystyczny dla

有り様ありさまstan, sytuacja

有利ゆうり[na] opłacalny, korzystny

有効ゆうこう[na] efektywny, ważny (termin ważności)

有志ゆうしchętni; wolontariusze

有料ゆうりょうpłatne

有望ゆうぼう[na] obiecujący

有権者ゆうけんしゃgłosujący, posiadający prawo głosu

有機ゆうき[no] organiczny

有毒ゆうどく[na] trujący

有益ゆうえき[na] użyteczny, pomocny

有罪ゆうざいwina, [no] winny

有限ゆうげん[no] ograniczony

未曾有みぞう[no] bezprecedensowy

【 固有 】

どんな少数(しょうすう)民族(みんぞく)にも、その民族(みんぞく)だけが()固有(こゆう)文化(ぶんか)がある。
Każdna mniejszość etniczna posiada własną, niepowtarzalną kulturę.

【 有毒 】

このキノコは有毒(ゆうどく)ですから、()べると()にますよ。
Ten grzyb jest trujący. Można umrzeć po jego zjedzeniu!

【 有益 】

この説明(せつめい)はあまり有益(ゆうえき)ではない。
To wyjaśnienie nie jest specjalnie pomocne.

【 有限 】

今日(きょう)授業(じゅぎょう)では、有限(ゆうげん)集合(しゅうごう)無限(むげん)集合(しゅうごう)について勉強(べんきょう)します。
Dzisiaj na lekcji będziemy się uczyć o zbiorach skończonych i nieskończonych.

【 有罪 】

加藤(かとう)裁判(さいばん)有罪(ゆうざい)判決(はんけつ)となった。
Katō został uznany winnym przez sąd.

【 含有率 】

梅酒(うめしゅ)はアルコールの含有率(がんゆうりつ)(ひく)い。
Umeshu ma zawiera mały procent alkoholu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.