Poziom 1: Lekcja 16

por.

on'yomi:

kun'yomi:き(く)

nanori: とし

pinyin:

利くきくdziałać

左利きひだりきき[no] leworęczny

利子りしodsetki

有利ゆうり[na] opłacalny, korzystny

利用りよう[suru] używać, stosować

不利ふり[na] niekorzystny

Materiał z innych znaków

便利べんり[na] wygodny

利害りがいinteres

利己的りこてき[na] samolubny, egoistyczny

利息りそくodsetki ⇒ 利子 りし

利殖りしょくrobienie pieniędzy

利潤りじゅんzysk

利率りりつprocent (pożyczka)

利益りえきzysk

勝利しょうりzwycięstwo

御利益ごりやくłaska boża, palec boży, boskie wstawiennictwo

権利けんりprawo

砂利じゃりżwir

薄利多売はくりたばいduży obrót i mały zysk

鋭利えいり[na] ostry; bystry

【 利己的 】

利己的(りこてき)(ひと)自分(じぶん)のことしか(かんが)えない。
Ludzie samolubni myślą tylko o sobie.

【 利害 】

()市民(しみん)はたがいに利害(りがい)対立(たいりつ)していて、なかなか(はな)()いが(すす)まなかった。
Interesy mieszkańców i władz miasta stały w sprzeczności i dlatego rozmowy nie posuwały się naprzód.

【 権利 】

子供(こども)権利(けんり)条約(じょうやく)は1989(ねん)国連(こくれん)総会(そうかい)採択(さいたく)された。
Konwencja o prawach dziecka została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1989 r.

【 薄利多売 】

薄利多売(はくりたばい)主義(しゅぎ)とは、一つ(ひとつ)商品(しょうひん)(やす)いけれど、たくさん()ってお(かね)(もう)けることです。
Zasada dużego obrotu i małego zysku polega na sprzedawaniu dużej ilości towaru po niskiej cenie detalicznej.

【 利益 】

今回(こんかい)()()きで10(まん)ドルの利益(りえき)()げた。
Na tej transakcji zarobiliśmy 100 tys. dolarów.

【 利息 】

銀行(ぎんこう)から10パーセントの利息(りそく)で10(まん)ドルを()りた。
Pożyczyłem z banku 100 tys. dolarów na 10 procent.

【 砂利 】

(みち)舗装(ほそう)するためには砂利(じゃり)やセメントなどを使(つか)います。
Do utwardzania drogi używa się żwiru i cementu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.