Poziom 1: Lekcja 16

por.

on'yomi:メイミョウ

kun'yomi:

pinyin: míng

imię

名前なまえimię

名所めいしょznane miejsce

名古屋なごやNagoya

名物めいぶつprodukt regionalny

名字みょうじnazwisko

Materiał z innych znaków

不朽の名作ふきゅうのめいさくnieśmiertelne dzieło

仮名かなkana

仮名遣いかなづかいużycie kany

偽名ぎめいfałszywe imię

匿名とくめい[de] anonimowo

名刺めいしwizytówka

名所旧跡めいしょきゅうせきzabytek, atrakcja turystyczna

名札なふだidentyfikator

名案めいあんdobry pomysł, świetny pomysł

名称めいしょうnazwa

名簿めいぼlista, rejestr (uczestników, pasażerów, członków itp.)

名著めいちょwybitne dzieło, wybitna książka

名詞めいしrzeczownik

名誉めいよzaszczyt, honor, [no] honorowy

宛名あてなadresat

平仮名ひらがなhiragana

振り仮名ふりがなfurigana, czytanie znaków

有名ゆうめい[na] znany, sławny

氏名しめいimię (używane wobec ludzi)

汚名おめいdyshonor, hańba

片仮名かたかなkatakana

署名しょめい[suru] podpisać, złożyć podpis

著名ちょめい[na] znany, wybitny

除名じょめい[suru] skreślić z listy, wykreślić

題名だいめいtytuł

【 氏名 】

アンケートに住所(じゅうしょ)氏名(しめい)()いてください。
Proszę napisać w ankiecie swój adres zamieszkania oraz imię i nazwisko.

【 振り仮名 】

漢字(かんじ)()仮名(がな)をつけてください。
Proszę napisać czytania znaków.

【 汚名 】

かれは()(おぼ)えのない殺人(さつじん)(はん)汚名(おめい)()せられていた。
On został pomówiony o morderstwo, o którym nawet nie słyszał.
汚名を着せる: zostać oczernionym; 身に覚えない: nie mieć pojęcia, nie pamiętać

【 除名 】

(かれ)三年(さんねん)(かん)会費(かいひ)(はら)っていないのでクラブから除名(じょめい)されることになった。
Nie opłacał składek członkowskich przez trzy lata, więc został wyrzucony z klubu.

【 名札 】

(ねん)のため荷物(にもつ)名札(なふだ)をつけました。
Na wszelki wypadek przyczepiłem plakietkę z imieniem do bagażu.

【 名札 】

会議(かいぎ)参加者(さんかしゃ)名札(なふだ)(くば)りました。
Uczestnikom konferencji rozdano identyfikatory.

【 著名 】

彼女(かのじょ)国際的(こくさいてき)著名(ちょめい)画家(がか)です。
Ona jest uznaną malarką na skalę międzynarodową.

【 名著 】

この(ほん)名著(めいちょ)評判(ひょうばん)(たか)いのに、あまり()れていない。
Mimo że to wybitna książka i ma dobre recenzje, jakoś się nie sprzedaje.

【 片仮名 】

外来語(がいらいご)片仮名(かたかな)()きます。
Słowa zapożyczone z innych języków piszemy katakaną.

【 平仮名 】

(わたし)名前(なまえ)漢字(かんじ)ではなく平仮名(ひらがな)()きます。
Moje imię pisze się nie w kanji, lecz hiraganą.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 16)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.