Poziom 3: Lekcja 15

11【 玄 】【 亠 】

wskaźnik, proporcja

on'yomi:ソツリツシュツ

kun'yomi:ひき(いる)

pinyin: lǜ, shuài, shuò

りつwskaźnik

率いるひきいるdowodzić, przewodzić

成長率せいちょうりつwskaźnik wzrostu

出生率しゅっしょうりつwskaźnik urodzeń

倍率ばいりつpowiększenie; trudność dostania się (na uniwersytet, kierunek studiów itd.)

効率こうりつwydajność

能率のうりつwydajność; efektywność

率直そっちょく[na] szczery, bezpośredni

軽率けいそつ[na] niedbały; nieostrożny; pochopny

引率いんそつ[suru] przewodzić, prowadzić (np. grupę)

引率者いんそつしゃprzewodnik

利率りりつprocent (pożyczka)

【 率 】

この学校(がっこう)は、(ほか)学校(がっこう)(くら)べて、大学(だいがく)進学(しんがく)する(りつ)(たか)い。
Ta szkoła w porównaniu z innymi ma wysoki odsetek młodzieży udającej się na studia.

【 率いる 】

その(さむらい)仲間(なかま)(ひき)いて、戦場(せんじょう)()かった。
Ten samuraj poprowadził swoich towarzyszy do walki.

【 成長率 】

この(くに)経済(けいざい)成長(せいちょう)(りつ)(たか)い。
Ten kraj cieszy się wysokim wzrostem gospodarczym.

【 出生率 】

最近(さいきん)結婚(けっこん)する(ひと)(すく)なくなり、日本(にほん)出生率(しゅっせいりつ)()ちている。
Ostatnio w Japonii coraz mniej ludzi zawiera związek małżeński i spadł wskaźnik urodzeń.

【 倍率 】

有名(ゆうめい)大学(だいがく)倍率(ばいりつ)(たか)いから受験者(じゅけんしゃ)必死(ひっし)です。
Trudno się dostać na renomowany uniwersytet, dlatego kandydaci dają z siebie wszystko.

【 効率 】

もっと仕事(しごと)効率(こうりつ)()げるいい方法(ほうほう)はありませんか。
Czy nie ma jakiegoś sposobu na podniesienie wydajności pracy?

【 能率 】

勉強(べんきょう)(なが)時間(じかん)すればいいというものだけではなく、能率(のうりつ)をよくすることが大事(だいじ)です。
W nauce nie jest tylko ważne, aby spędzać dużo czasu nad książkami, liczy się także wydajność.

【 率直 】

貴方(あなた)率直(そっちょく)意見(いけん)()って(くだ)さい。
Chciałbym usłyszeć twoją szczerą opinię.

【 軽率 】

()(ぱら)った(かれ)軽率(けいそつ)言葉(ことば)がパーティーを目茶(めちゃ)苦茶(くちゃ)にしてしまった。
Jego szczera odzywka po pijaku zepsuła nam przyjęcie.

Materiał z innych znaków

含有率がんゆうりつzawartość procentowa

確率かくりつprawdopodobieństwo

視聴率しちょうりつwskaźnik oglądalności

【 視聴率 】

あの番組(ばんぐみ)視聴率(しちょうりつ)(たか)くて15パーセントを()えています。
Wskaźnik oglądalności tego programu jest wysoki i przekroczył 15 procent.

【 確率 】

()()けの確率(かくりつ)五分五分(ごぶごぶ)だ。
Prawdopodobieństwo wygranej wynosi 50%

【 含有率 】

梅酒(うめしゅ)はアルコールの含有率(がんゆうりつ)(ひく)い。
Umeshu ma zawiera mały procent alkoholu.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 15)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.