Poziom 4: Lekcja 9

on'yomi:エキヤク

kun'yomi:ま(す)

pinyin:

利益りえきzysk

収益しゅうえきzysk

有益ゆうえき[na] użyteczny, pomocny

無益むえき[na] bezużyteczny

公益こうえきinteres publiczny

公益法人こうえきほうじんorganizacja pożytku publicznego, NPO (Non Profit Organization)

益すますzwiększać

御利益ごりやくłaska boża, palec boży, boskie wstawiennictwo

【 利益 】

今回(こんかい)()()きで10(まん)ドルの利益(りえき)()げた。
Na tej transakcji zarobiliśmy 100 tys. dolarów.

【 収益 】

石油(せきゆ)燃料(ねんりょう)値上(ね あ)げのため石油(せきゆ)会社(がいしゃ)収益(しゅうえき)急増(きゅうぞう)した。
Dzięki wzrostowi cen paliw zyski koncernów naftowych gwałtownie wzrosły.

【 有益 】

この説明(せつめい)はあまり有益(ゆうえき)ではない。
To wyjaśnienie nie jest specjalnie pomocne.

【 無益 】

無益(むえき)議論(ぎろん)はもう()めましょう。
Skończmy już tę dyskusję, która i tak do niczego nie prowadzi.

【 公益 】

国益(こくえき)公益(こうえき)はよく矛盾(むじゅん)している。
Interes państwa często stoi w sprzeczności z interesem publicznym.

Materiał z innych znaków

収益しゅうえきzysk

純益じゅんえきczysty zysk, zysk netto

【 収益 】

旅行(りょこう)会社(がいしゃ)収益(しゅうえき)急増(きゅうぞう)した。
Gwałtownie wzrosły zyski biur turystycznych.

【 純益 】

(かれ)自分(じぶん)創立(そうりつ)した会社(かいしゃ)(かぶ)()って、その()()きで一億(いちおく)ドルの純益(じゅんえき)をあげた。
On sprzedał udziały firmy, którą założył, i na tej transakcji zarobił na czysto 100 mln dolarów.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.