Poziom 4: Lekcja 9

11【 皿 】

prosperować

por.

on'yomi:セイジョウ

kun'yomi:も(る)さか(ん)

pinyin: shèng, chéng

盛るもるnakładać (na talerz)

盛んさかん[na] kwitnący, prosperujący

盛大せいだい[na] wielki

盛り込むもりこむwłączyć

花盛りはなざかりpełnia, szczytowy okres

繁盛はんじょう[suru] prosperować, kwitnąć (interes, biznes)

【 盛ん 】

日本(にほん)とポーランドの(あいだ)文化(ぶんか)交流(こうりゅう)は、年々(ねんねん)(さか)んになっている。
Wymiana kulturalna pomiędzy Polską i Japonią z roku na rok coraz bardziej kwitnie.

【 盛る 】

茶碗(ちゃわん)にご(はん)()りました。
Nałożyłem ryż do miseczki.

【 盛大 】

聴衆(ちょうしゅう)は、その歌手(かしゅ)盛大(せいだい)拍手(はくしゅ)(おく)った。
Publiczność nagrodziła śpiewaczkę wielkimi brawami.

【 花盛り 】

19世紀(せいき)前半(ぜんはん)日本(にほん)では浮世絵(うきよえ)花盛(はなざか)りだった。
W pierwszej połowie XIX wieku w Japonii nastał najświetniejszy okres rozwoju ukiyoe.

【 盛り込む 】

(あたら)しい学生(がくせい)(りょう)建設(けんせつ)をめぐるプロジェクトには学生(がくせい)自治(じち)(かい)のアイディアも()()まれている。
Pomysły samorządu studentów zostały włączone w projekt budowy nowego akademika.

【 繁盛 】

森山(もりやま)社長(しゃちょう)指導(しどう)()社員(しゃいん)たちは熱心(ねっしん)(はたら)き、商売(しょうばい)繁盛(はんじょう)した。
Pod przewodnictwem prezesa Moriyamy pracownicy z zapałem pracowali i handel rozkwitł.

Materiał z innych znaków

旺盛おうせい[na] pełen życia, pełen energii, zdrowy

栄枯盛衰えいこせいすいwzlot i upadek

泡盛あわもりawamori (wysokoprocentowy trunek z Okinawy produkowany z ryżu)

盛衰せいすいwzlot i upadek

繁盛はんじょう[suru] prosperować, kwitnąć (interes, biznes)

隆盛りゅうせい[na] dobrze prosperujący, pomyślny

【 繁盛 】

(かれ)指導(しどう)()商売(しょうばい)益々(ますます)繁盛(はんじょう)してきた。
Pod jego zarządem handel rozkwitał.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 9)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.