Poziom 2: Lekcja 17

6【 戈 】

stać się

por.

on'yomi:セイジョウ

kun'yomi:な(る)な(す)

pinyin: chéng

成るなるstać się

成すなすtworzyć, czynić

成人せいじんosoba dorosła

成立せいりつ[suru] być zorganizowanym, składać się z

成功せいこうsukces, [suru] odnieść sukces

成長せいちょうwzrost, [suru] rosnąć, rozwijać się

成田なりたNarita

Materiał z innych znaków

促成栽培そくせいさいばいsztuczna uprawa

再編成さいへんせい[suru] reorganizować

合成ごうせい[no] syntetyczny, [suru] syntetyzować

合成繊維ごうせいせんいtkanina syntetyczna

完成かんせい[suru] skończyć, ukończyć

成功せいこうsukces, [suru] odnieść sukces

成就じょうじゅ[suru] osiągnąć, ukończyć

成果せいかrezultat

成熟せいじゅく[na] dojrzały

成績せいせきrezultaty, wyniki, osiągnięcia

成績表せいせきひょうlista wyników

成長率せいちょうりつwskaźnik wzrostu

既成事実きせいじじつfakt dokonany

既成概念きせいがいねんprzyjęte z góry założenie; stereotyp

未成年みせいねんosoba niepełnoletnia

構成こうせいstruktura, konstrukcja, [suru] tworzyć

賛成さんせい[suru] zgadzać się

達成たっせい[suru] osiągnąć

醸成じょうせいwarzyć; powodować, przyczyniać się

【 大成功 】

きのうの音楽会(おんがくかい)大成功(だいせいこう)でした。
Wczorajszy koncert okazał się wielkim sukcesem.

【 達成 】

(かれ)目的(もくてき)達成(たっせい)するために一生懸命(いっしょうけんめい)(はたら)いた。
Pracował ciężko, aby osiągnąć cel.

【 成就 】

日本(にほん)旅行(りょこう)して、(なが)(あいだ)念願(ねんがん)成就(じょうじゅ)した。
Kiedy pojechałem na wycieczkę do Japonii, spełniło się moje odwieczne marzenie.

【 成長率 】

この(くに)経済(けいざい)成長(せいちょう)(りつ)(たか)い。
Ten kraj cieszy się wysokim wzrostem gospodarczym.

【 成熟 】

この(ごろ)()たちは成熟(せいじゅく)(はや)い。
Ostatnimi czasy dzieci szybko dorastają.

【 成績 】

彼女(かのじょ)一年生(いちねんせい)(なか)で、成績(せいせき)がトップです。
Pośród studentów pierwszego roku ona ma najlepsze wyniki w nauce.

【 成績表 】

子供(こども)母親(ははおや)学校(がっこう)からもらってきた成績(せいせき)(ひょう)()せたら、母親(ははおや)がショックで気絶(きぜつ)した。
Kiedy dziecko pokazało mamie świadectwo szkolne, matka na jego widok zemdlała.

【 構成 】

このオーガニゼーションの構成(こうせい)は、複雑(ふくざつ)だ。
Ta organizacja ma skomplikowaną strukturę.

【 再編成 】

国会(こっかい)では予算(よさん)再編成(さいへんせい)(はな)()いが(つづ)いている。
W parlamencie trwa debata na temat nowelizacji budżetu.

【 既成概念 】

人間(にんげん)はややもすると物事(ものごと)既成(きせい)概念(がいねん)にとらわれる。
Ludzie przejawiają tendencje do ulegania stereotypom.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.