Poziom 3: Lekcja 7

8【 囗 】

twardy

por.

on'yomi:

kun'yomi:かた(める)かた(まる)かた(まり)かた(い)

pinyin:

固めるかためるutwardzać; powodować koagulację; upakowywać

固まるかたまるtwardnieć, ścinać się, krzepnąć, zastygać, stężeć

固まりかたまりzlepek, grudka ⇒  かたまり

固いかたいtwardy

固体こたいciało stałe (fiz.); por. 液体 えきたい : ciecz, 気体 きたい : gaz

固定こてい[suru] przymocować, przytwierdzić, umocować; ustalić

強固きょうこ[na] solidny, trwały, mocny

固有こゆう[no] właściwy, charakterystyczny dla

固執こしゅう[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

固執こしつ[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

【 固い 】

このクッキーは(かた)い。
Twarde jest to ciastko.

【 固まる 】

(みず)(かた)まると(こおり)になる。
Kiedy woda krzepnie, zmienia się w lód.

【 固体 】

固体(こたい)(ねつ)(くわ)えると液体(えきたい)になる。
Kiedy ogrzewamy ciało stałe, zmienia się w ciecz.

【 固定 】

この椅子(いす)(うご)かないように、固定(こてい)して(くだ)さい。
Proszę przymocować to krzesło tak, aby się nie ruszało.

【 強固 】

トンネル工事(こうじ)は、強固(きょうこ)(いわ)につきあたって、工事(こうじ)(つづ)けることが(むずか)しくなった。
Podczas prac nad budową tunelu robotnicy natrafili na twardą skałę i dalsze prace budowlane stały się bardzo trudne.

【 固有 】

どんな少数(しょうすう)民族(みんぞく)にも、その民族(みんぞく)だけが()固有(こゆう)文化(ぶんか)がある。
Każdna mniejszość etniczna posiada własną, niepowtarzalną kulturę.

【 固執 】

老人(ろうじん)(ふる)いやり(かた)固執(こしゅう)し、(あたら)しいやり(かた)()()れようとしない。
Starzy ludzie trzymają się swoich starych nawyków i są niechętni nowym rzeczom.

Materiał z innych znaków

凝固ぎょうこ[suru] krzepnąć, koagulować, ścinać się, stężeć, zastygać

固執こしゅう[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

固執こしつ[suru] trwać przy czymś, trzymać się (swoich poglądów)

堅固けんご[na] silny, solidny

頑固がんこ[na] uparty

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 7)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.