Poziom 2: Lekcja 11

4【 弓 】

ciągnąć

on'yomi:イン

kun'yomi:ひ(く)

pinyin: yǐn

引くひくciągnąć; odejmować; kłaść instalację (woda, gaz, telefon)

引き出しひきだしszuflada

引力いんりょくprzyciąganie, siła grawitacji, siła magnetyczna (fiz.); por. 斥力 odpychanie

万引きまんびきkradzież (w sklepie), por. 窃盗 せっとう : kradzież

Materiał z innych znaków

割引きわりびきzniżka

取り引きとりひきtransakcja

取引所とりひきじょgiełda

差し引くさしひくodejmować

引き延ばすひきのばすprzedłużać; przeciągać (czas trwania czegoś)

引き算ひきざんodejmowanie (mat.)

引っ張るひっぱるpociągnąć, rozciągnąć; namówić, nakłonić

引っ繰り返すひっくりかえすprzewrócić, odwrócić

引っ繰り返るひっくりかえるprzewrócić się, odwrócić się

引っ越しひっこしprzeprowadzka

引っ越すひっこすprzeprowadzić się

引っ込むひっこむwycofać się

引率いんそつ[suru] przewodzić, prowadzić (np. grupę)

引率者いんそつしゃprzewodnik

引退いんたい[suru] wycofać się (z życia zawodowego)

索引さくいんindeks (w książce)

【 引き算 】

(わたし)()(ざん)苦手(にがて)です。
Jestem słaby w odejmowaniu.

【 差し引く 】

給料(きゅうりょう)から税金(ぜいきん)などが()()かれていますので、手取(てど)りは(すこ)ししかありません。
Po odjęciu z pensji tych wszystkich podatków prawie nic mi nie zostaje na rękę.

【 引き延ばす 】

社長(しゃちょう)無駄(むだ)(はなし)をして、会議(かいぎ)時間(じかん)()()ばすくせがある。
Prezes ma nawyk robienia dygresji i przez to przeciąga zebrania.

【 引っ繰り返る 】

花瓶(かびん)()()(かえ)ったが、(さいわ)いに()れなかった。
Wazon przewrócił się, ale na szczęście się nie rozbił.

【 引っ繰り返す 】

津波(つなみ)埠頭(ふとう)についていた()(ぶね)()()(かえ)してしまった。
Fala tsunami powywracała łodzie rybackie, które stały przycumowane do nabrzeża.

【 引っ込む 】

あなたには関係(かんけい)ないんだから、()()んでいてよ。
To nie ma związku z toba, więc się nie wtrącaj.

【 引っ越し 】

今日(きょう)は、()()しでとても(いそが)しい。
Dziś mam przeprowadzkę i jestem bardzo zajęty.

【 引っ張る 】

子供(こども)尻尾(しっぽ)()()って(ねこ)(いじ)めました。
Dziecko dręczyło kota ciągnąc go za ogon.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 11)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.