Poziom 1: Lekcja 5

7【 人 亻 】

ciało

niestandardowe wersje:

on'yomi:タイ

kun'yomi:からだ

pinyin: tǐ, bèn

からだciało

体力たいりょくsiła, krzepa

体育たいいくwychowanie fizyczne

大体だいたいzazwyczaj; zob. też 大抵

Materiał z innych znaków

体操たいそうgimnastyka

体格たいかくpostura, budowa ciała

体温計たいおんけいtermometr (do ciała)

体積たいせきobjętość

体系たいけいsystem

体系化たいけいか[suru] usystematyzować

体系的たいけいてき[na] systematyczny, usystematyzowany

体罰たいばつkara cielesna

体育たいいくwychowanie fizyczne

体重たいじゅうciężar

体重計たいじゅうけいwaga

全体ぜんたいcałość

具体的ぐたいてき[na] konkretny

半導体はんどうたいpółprzewodnik

団体だんたいgrupa

固体こたいciało stałe (fiz.); por. 液体 えきたい : ciecz, 気体 きたい : gaz

外郭団体がいかくだんたいagencja rządowa (ale niebezpośrednio związana z rządem)

媒体ばいたいmedium; nośnik; przewodnik (ciepła) (fiz.)

欧州共同体おうしゅうきょうどうたいWspólnota Europejska

死体したいciało zmarłego

死体遺棄したいいきporzucenie ludzkich zwłok

気体きたいgaz (fiz.); por. 液体 えきたい : ciecz, 固体 こたい : ciało stałe

液体えきたいciecz (fiz.); por. 固体 こたい : ciało stałe, 気体 きたい : gaz

立体りったい[no] solidny; przestrzenny; sześcienny

絶縁体ぜつえんたいizolator (tech.)

肉体にくたいciało

胴体どうたいtułów; kadłub

表裏一体ひょうりいったい[no] nierozołączni, niepodzielni

裸体主義者らたいしゅぎしゃnudysta

裸体画らたいがobraz przedstawiający goliznę

解体かいたい[suru] rozebrać (maszynę, budynek)

遺体いたいciało zmarłego

【 団体 】

日本人(にほんじん)は、団体(だんたい)旅行(りょこう)するのが()きです。
Japończycy lubią podróżować w zorganizowanej grupie.

【 体系的 】

この(ほん)は、現代(げんだい)日本語(にほんご)文法(ぶんぽう)をできるだけわかりやすく、体系的(たいけいてき)説明(せつめい)しようとする(ほん)です。
Książka ta stawia sobie za cel opisanie gramatyki współczesnego języka japońskiego w sposób jasny i usystematyzowany.

【 固体 】

固体(こたい)(ねつ)(くわ)えると液体(えきたい)になる。
Kiedy ogrzewamy ciało stałe, zmienia się w ciecz.

【 半導体 】

(かれ)会社(かいしゃ)半導体(はんどうたい)生産(せいさん)している。
Jego firma zajmuje się produkcją półprzewodników.

【 欧州共同体 】

ポーランドは、欧州(おうしゅう)共同体(きょうどうたい)(はい)りました。
Polska wstąpiła do Unii Europejskiej.

【 体積 】

テニスボールとサッカーボールでは、サッカーボールのほうが体積(たいせき)(おお)きい。
Piłka nożna ma większą objętość niż piłka do tenisa.

【 遺体 】

エベレストで()くなった登山(とざん)()遺体(いたい)はまだ()つかっていない。
Nie odnaleziono jeszcze zwłok alpinisty, który zginął pod Mt. Everestem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.