Poziom 4: Lekcja 5

13【 力 】

siła

por.

on'yomi:セイ

kun'yomi:いきお(い)

pinyin: shì

勢いいきおいwigor, energia, siła

大勢おおぜい[no] wiele, dużo

勢力せいりょくwładza, wpływ

情勢じょうせいsytuacja, stan

国勢調査こくせいちょうさnarodowy spis powszechny

態勢たいせいstan, gotowość

【 勢い 】

(かれ)心臓(しんぞう)発作(ほっさ)(たお)れてから(むかし)(いきお)いがなくなった。
Odkąd miał zawał serca, stracił swój dawny wigor.

【 大勢 】

首相(しゅしょう)公邸(こうてい)(まえ)には、(はん)政府(せいふ)のデモに大勢(おおぜい)(ひと)(あつ)まった。
Przed rezydencją premiera zebrało się wielu ludzi na demonstrację antyrządową.

【 勢力 】

台風(たいふう)勢力(せいりょく)(よわ)温帯(おんたい)低気圧(ていきあつ)()わった。
Tajfun stracił na sile i przemienił się w sztorm.

【 情勢 】

我が国(わがくに)社会(しゃかい)経済(けいざい)情勢(じょうせい)は、今後(こんご)(おお)きく変化(へんか)することが見込(みこ)まれていない。
Nic nie wskazuje, aby sytuacja społeczna i ekonomiczna naszego kraju miała się znacząco zmienić.

【 国勢調査 】

政府(せいふ)は10(ねん)(ごと)国勢調査(こくせいちょうさ)(おこな)います。
Rząd raz na dziesięć lat przeprowadza narodowy spis powszechny.

Materiał z innych znaków

劣勢れっせいmniejszość liczebna

厳戒態勢げんかいたいせいstan pogotowia (policja i inne służby)

姿勢しせいpostura; stanowisko, stosunek

豪勢ごうせい[na] okazały, luksusowy

【 姿勢 】

(かれ)姿勢(しせい)(わる)い。
On ma niedobrą posturę.

【 姿勢 】

あの(おとこ)には、この問題(もんだい)解決(かいけつ)しようという姿勢(しせい)()られない。
U tego chłopca nie widać chętnej postawy do rozwiązania tego problemu.

【 劣勢 】

東軍(とうぐん)圧倒的(あっとうてき)劣勢(れっせい)であったが、(たく)みな戦略(せんりゃく)のおかげで勝利(しょうり)した。
Armia wschodnia była zdecydowanie mniejsza liczebnie, ale zwyciężyła dzięki umiejętnej taktyce.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 5)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.