Poziom 1: Lekcja 13

on'yomi:カイ

kun'yomi:まわ(る)まわ(す)まわ(り)

pinyin: huí

回るまわるwirować; kręcić się wokół; chodzić wokół

回すまわすprzekręcić; podać, przekazać

回りまわりobwód; okolica

一回いっかいjeden raz

二回にかいdwa razy

何回なんかいile razy; jak często

今回こんかいtym razem; por. 今度 こんど : tym razem; następnym razem, innym razem

回転かいてん[suru] kręcić się, obracać się, wirować

Materiał z innych znaków

上回るうわまわるprzewyższać

回廊かいろうkorytarz, galeria

回復かいふく[suru] wyzdrowieć

回想かいそう[suru] wracać wspomnieniami do

回数券かいすうけんbloczek biletów

回覧かいらん[suru] puścić w obieg (pismo)

回転かいてん[suru] kręcić się, obracać się, wirować

回転寿司かいてんずしkaitenzushi

回避かいひ[suru] unikać; uchylać się (uniknąć niebezpieczeństwa; uchylać się od odpowiedzialności)

回顧かいこ[suru] patrzeć wstecz (czas)

奪回だっかい[suru] odzyskać, odbić (ziemie, zakładników)

巡回じゅんかいobchód

撤回てっかい[suru] wycofać

旋回せんかい[suru] krążyć

次回じかいnastępny raz

胴回りどうまわりobwód w klatce

【 回想 】

このドラマには回想(かいそう)シーンが(おお)い。
Tan telenowela ma wiele scen retrospekcji.

【 回復 】

金田(かねだ)さんは去年(きょねん)(がん)になりましたが、もう完全(かんぜん)回復(かいふく)したそうです。
Pan Kaneda zachorował w zeszłym roku na raka, ale słyszałem, że już całkowicie powrócił do zdrowia.

【 回復 】

政府(せいふ)(くに)経済(けいざい)回復(かいふく)するように、(あたら)しい金融(きんゆう)政策(せいさく)施行(しこう)しなければならない。
Aby postawić gospodarkę kraju na nogi, rząd musi wprowadzić nową politykę monetarną.

【 回廊 】

この修道院(しゅうどういん)中庭(なかにわ)には(うつく)しい回廊(かいろう)がある。
W dziedzińcu tego klasztoru znajduje się piękna galeria.

【 回数券 】

数日(すうじつ)滞在(たいざい)する予定(よてい)がありましたら、回数券(かいすうけん)()ったほうがいいです。
Jeśli planujesz kilkudniowy pobyt, lepiej zaopatrzyć się w bloczek biletów komunikacji.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 13)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.