Poziom 2: Lekcja 23

8【 心 忄 】

płeć, seks; charakter

por.

on'yomi:セイショウ

pinyin: xìng

男性だんせいmężczyzna

女性じょせいkobieta

性質せいしつcharakter

性別せいべつpłeć

可能性かのうせいmożliwość; prawdopodobieństwo

性格せいかくcharakter, osobowość

Materiał z innych znaków

一貫性いっかんせいkonsekwentność; spójność, logiczność

不燃性ふねんせいniepalność

凝り性こりしょう[no] skrupulatny, drobazgowy

凝り性の人こりしょうのひとperfekcjonista

創造性そうぞうせいoryginalność

可塑性かそせいplastyczność

可燃性かねんせいpalność

可能性かのうせいmożliwość; prawdopodobieństwo

多様性たようせいróżnorodność

将来性しょうらいせいdobrze rokująca przyszłość

属性ぞくせいcecha, atrybut

島根性しまこんじょうnatura wyspiarska

性別せいべつpłeć

性懲りしょうこり[mo naku] uporczywie, uparcie

性格せいかくcharakter, osobowość

性欲せいよくpopęd seksualny

性質せいしつcharakter

恒常性こうじょうせいhomeostaza (stan równowagi organizmu)

悪性あくせい[no] złośliwy

惰性だせいbezwład, inercja

慢性まんせい[no] przewlekły; chroniczny

放射性廃棄物ほうしゃせいはいきぶつodpady promieniotwórcze

根性こんじょうnatura, usposobienie

潜伏性せんぷくせいlatencja, utajenie, uśpienie

耐久性たいきゅうせいwytrzymałość

透過性とうかせいprzepuszczalność, przenikalność

酸性さんせいkwasowość, [no] kwaśny (chem.)

酸性雨さんせいうkwaśny deszcz

陰性いんせい[no] negatywny (wynik testu medycznego); ⇔ 陽性 ようせい : pozytywny

陽性ようせい[no] pozytywny (wynik testu medycznego); ⇔ 陰性 いんせい: negatywny

【 可能性 】

あの(ひと)試験(しけん)()かる可能性(かのうせい)(すく)ないですね。
Jest mało prawdopodobne, że zda ten egzamin.

【 慢性 】

けっかくなどの慢性(まんせい)病気(びょうき)は、(なお)すのに時間(じかん)がかかる。
Leczenie przewlekłych chorób jak gruźlica wymaga czasu.

【 将来性 】

美智子(みちこ)さんは将来(しょうらい)(せい)のあるピアニストです。
Michiko jest obiecującą pianistką.

【 不燃性 】

窒素(ちっそ)不燃(ふねん)(せい)のガスです。
Azot jest gazem niepalnym.

【 創造性 】

この()創造性(そうぞうせい)()作品(さくひん)です。
Ten obraz to bardzo oryginalne dzieło.

【 性欲 】

山田(やまだ)さんは性欲(せいよく)(つよ)(ひと)だ。
Yamada ma silny popęd seksualny.

【 陰性 】

HIV検査(けんさ)結果(けっか)陰性(いんせい)だった。
Wynik testu na HIV był negatywny.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 23)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.