Poziom 2: Lekcja 10

8【 水 氵 氺 】

nalewać; przypis, komentarz

w znaczeniu "przypis" znak używany wymiennie z ; por.

on'yomi:チュウ

kun'yomi:そそ(ぐ)

pinyin: zhù

注ぐそそぐnalewać; wlewać się

注意ちゅうい[suru] uważać, zwracać uwagę, ostrzegać

注文ちゅうもん[suru] zamówić

注目ちゅうもく[suru] obserwować, mieć na oku, zwrócić uwagę

Materiał z innych znaków

取扱注意とりあつかいちゅういobchodzić się ostrożnie!

波浪注意報はろうちゅういほうostrzeżenie przed wysoką falą

注射ちゅうしゃzastrzyk

注射器ちゅうしゃきstrzykawka

注釈ちゅうしゃくadnotacja; komentarz

熊出没注意くましゅつぼつちゅういUwaga na niedźwiedzie!

脚注きゃくちゅうprzypis; inna pisownia: 脚註

【 注釈 】

古文(こぶん)注釈(ちゅうしゃく)がないと()めない。
Nie potrafię czytać starych tekstów klasycznych, jeśli nie mają adnotacji.

【 注射 】

看護師(かんごし)注射(ちゅうしゃ)をしてもらった。
Pielęgniarka zrobiła mi zastrzyk.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.