Poziom 2: Lekcja 10

13【 足 】

droga

por.

on'yomi:

kun'yomi:みち

pinyin:

道路どうろdroga, szosa

線路せんろtory kolejowe

通路つうろprzejście, korytarz

進路しんろtrasa, droga; droga życiowa

姫路ひめじHimeji (miasto)

路面ろめんnawierzchnia drogi

Materiał z innych znaków

丁字路ていじろskrzyżowanie w kształcie litery T

姫路城ひめじじょうZamek Himeji

岐路きろrozwidlenie; punkt zwrotny, punkt krytyczny

淡路島あわじしまAwajishima

滑走路かっそうろpas startowy

舗装道路ほそうどうろbrukowana droga, utwardzona droga

航路こうろtrasa

街路樹がいろじゅaleja drzew, drzewa przy drodze

袋小路ふくろこうじślepa ulica

販路はんろrynek, kanał dystrybucyjny

路傍ろぼうpobocze, przydroże

迷路めいろlabirynt

道路標識どうろひょうしきznak drogowy

針路しんろkurs, kierunek

阪神・淡路大震災はんしんあわじだいしんさいTrzęsienie ziemi w Kobe (1995)

高速道路こうそくどうろautostrada

【 丁字路 】

その丁字路(ていじろ)(みぎ)()がってください。
Proszę skręcić na skrzyżowaniu w prawo.

【 航路 】

(ふね)航路(こうろ)変更(へんこう)して、(みなみ)()かった。
Statek zmienił kurs i udał się na południe.

【 袋小路 】

(わたし)(いえ)(まえ)(みち)袋小路(ふくろこうじ)になっている。
Ulica, przy której stoi mój dom, kończy się ślepo.

【 針路 】

漁船(ぎょせん)針路(しんろ)間違(まちが)って外国(がいこく)(うみ)(はい)ると大変(たいへん)なことになります。
Gdy łódź rybacka myli kurs i wpływa na wody obcego kraju to wynika z tego problem.

【 迷路 】

佐藤(さとう)さんの(いえ)はとても(おお)きく、廊下(ろうか)はまるで迷路(めいろ)のようだ。
Dom pana Satō jest olbrzymi, jego korytarze są jak labirynt.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 10)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.