Poziom 4: Lekcja 17

16【 水 氵 氺 】

gwałtowny

on'yomi:ゲキ

kun'yomi:はげ(しい)

pinyin:

激しいはげしいgwałtowny

急激きゅうげき[na] nagły, niespodziewany; ostry, gwałtowny

過激かげき[na] radykalny

過激派かげきはekstremiści, radykałowie

激増げきぞう[suru] gwałtownie wzrosnąć

感激かんげき[na] być poruszonym

激動げきどう[suru] trząść się; być podekscytowanym

激流げきりゅうwartki prąd

【 激しい 】

法案(ほうあん)(はげ)しい論争(ろんそう)ののち議会(ぎかい)通過(つうか)した。
Ustawa przeszła przez parlament po burzliwej debacie.

【 急激 】

世界(せかい)人口(じんこう)急激(きゅうげき)増加(ぞうか)している。
Ludność świata gwałtownie przyrasta.

【 過激 】

(かれ)死刑(しけい)妊娠(にんしん)中絶(ちゅうぜつ)問題(もんだい)についてとても過激(かげき)意見(いけん)()っている。
On żywi radykalne poglądy odnośnie kary śmierci i aborcji.

【 過激派 】

政府(せいふ)過激派(かげきは)グループの活動(かつどう)注意深(ちゅういぶか)監視(かんし)した。
Rząd uważnie przyglądał się działalności grup ekstremistów.

【 激増 】

このところ強盗(ごうとう)事件(じけん)激増(げきぞう)している。
Ostatnio wzrosła ilość napadów rabunkowych.

【 感激 】

日本(にほん)旅行(りょこう)した(とき)何度(なんど)()らない(ひと)にお世話(せわ)になって、日本人(にほんじん)親切(しんせつ)感激(かんげき)した。
Kiedy pojechałem Japonii, kilkakrotnie otrzymałem pomoc od nieznajomych ludzi i ta uprzejmość Japończyków mnie poruszyła.

【 激流 】

(かれ)激流(げきりゅう)(なが)されて(おぼ)れてしまった。
Porwał go wartki prąd i się utopił.

Materiał z innych znaków

刺激しげきbodziec, [suru] stymulować; podrażniać

激励げきれい[suru] zachęcać, dopingować

激怒げきど[suru] wpaść w furię, wściec się

【 激怒 】

(かれ)はその(はなし)()いて激怒(げきど)した。
Usłyszawszy tę historię wpadł w wściekłość.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.