Poziom 4: Lekcja 17

7【 工 】

atak

por.

on'yomi:コウ

kun'yomi:せ(める)

pinyin: gōng

攻めるせめるatakować

攻撃こうげきatak

専攻せんこうspecjalizacja; por. 専門 せんもん

【 攻撃 】

ポーランドに侵攻(しんこう)したドイツ(ぐん)はワルシャワの防御(ぼうぎょ)陣地(じんち)(はげ)しい攻撃(こうげき)開始(かいし)した。
Armia niemiecka, która napadła na Polskę, przypuściła gwałtowny atak na pozycje obronne Warszawy.

【 専攻 】

彼女(かのじょ)分子(ぶんし)生物学(せいぶつがく)専攻(せんこう)している。
Jej specjalizacja to biologia molekularna.

Materiał z innych znaków

侵攻しんこう[suru] napaść, najechać, dokonać inwazji

専攻せんこうspecjalizacja

【 侵攻 】

1941(ねん)6(がつ)、ドイツ(ぐん)大挙(たいきょ)してソ(れん)侵攻(しんこう)開始(かいし)した。
W czerwcu 1941 r. armia niemiecka rozpoczęła inwazję za ZSRR na pełną skalę.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.