Poziom 4: Lekcja 17

por.

on'yomi:タク

pinyin: zhuō, zhuó

食卓しょくたくstół kuchenny

卓球たっきゅうpingpong, tenis stołowy

電卓でんたくkalkulator

卓越たくえつ[shita] wybitny

円卓えんたくokrągły stół

円卓会議えんたくかいぎrozmowy okrągłego stołu

【 食卓 】

彼女(かのじょ)夕食(ゆうしょく)()食卓(しょくたく)(うえ)片付(かたづ)けた。
Po kolacji posprzątała stół kuchenny.

【 卓球 】

ピンポン外交(がいこう)とは、1971(ねん)日本(にほん)(おこな)われた(だい)31(かい)世界(せかい)卓球(たっきゅう)選手権(せんしゅけん)(うら)で、アメリカ合衆国(がっしゅうこく)中華人民共和国(ちゅうかじんみんきょうわこく)との(あいだ)()わされた外交(がいこう)のことである。
Tzw. dyplomacja pingpongowa odnosi się do rozmów dyplomatycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chińską Republiką Ludową, jakie odbyły się w 1971 roku pod przykrywką 31 Międzynarodowych Mistrzostw w Tenisie Stołowym w Japonii.

【 電卓 】

(いま)若者(わかもの)電卓(でんたく)がないと(なに)計算(けいさん)できない。
Dzisiejsza młodzież już nic nie potrafi policzyć bez kalkulatora.

【 卓越 】

ピカソは卓越(たくえつ)した画家(がか)であった。
Picasso był wybitnym malarzem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.