Poziom 5: Lekcja 3

10【 貝 】【 工 】

trybut, danina

por.

on'yomi:コウ

kun'yomi:みつ(ぐ)

pinyin: gòng

貢ぐみつぐzłożyć trybut; wspomóc finansowo

貢献こうけん[suru] wnieść wkład; przyczynić się

年貢ねんぐtrybut, danina, podatek (hist.)

貢ぎ物みつぎものtrybut, dar

朝貢ちょうこうdanina, trybut (płacony dworowi cesarskiemu) (hist.)

朝貢国ちょうこうこくpaństwo trybutarne (hist.)

【 貢献 】

ペニシリンの発見者(はっけんしゃ)(たち)医学(いがく)発展(はってん)(おお)いに貢献(こうけん)した。
Odkrywcy penicyliny wnieśli olbrzymi wkład w rozwój medycyny.

【 年貢 】

農民(のうみん)毎年(まいとし)藩主(はんしゅ)年貢(ねんぐ)(おさ)めていた。
Wieśniacy co roku płacili podatek panowi feudalnemu.

Materiał z innych znaków

貢献こうけん[suru] wnieść wkład; przyczynić się

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (5 : 3)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.