Poziom 4: Lekcja 17

15【 言 】

różny

por.

on'yomi:ショ

kun'yomi:もろ

pinyin: zhū

諸国しょこくkraje

アジア諸国アジアしょこくkraje Azji

諸島しょとうwyspy, archipelag; w znaczeniu archipelagu 諸島 jest mniejsze niż 列島 れっとう

マリアナ諸島マリアナしょとうWyspy Mariańskie

諸々もろもろ[no] rozmaite; wszystkie

【 アジア諸国 】

首相(しゅしょう)は、信頼(しんらい)関係(かんけい)修復(しゅうふく)のため(ひがし)アジア諸国(しょこく)訪問(ほうもん)した。
Premier udał się w podróż po krajach Azji Wschodniej, aby odbudować stosunki wzajemnego zaufania.

【 マリアナ諸島 】

マリアナ諸島(しょとう)にあるサイパン(とう)は、戦前(せんぜん)日本(にほん)植民地(しょくみんち)であった。
Leżąca pośród Wysp Mariańskich wyspa Saipan była przed wojną japońską kolonią.

Materiał z innych znaków

尖閣諸島せんかくしょとうWyspy Senkaku

西欧諸国せいおうしょこくkraje Europy Zachodniej; por. 西洋諸国 せいようしょこく : kraje zachodnie

諸侯しょこうksiążęta, władcy feudalni

諸般しょはん[no] różny, rozmaity

近隣諸国きんりんしょこくpaństwa sąsiednie

【 西欧諸国 】

最近(さいきん)日本(にほん)では西欧(せいおう)諸国(しょこく)(くるま)人気(にんき)です。
Ostatnio w Japonii są popularne samochody z Europy Zachodniej.

【 諸般 】

諸般(しょはん)事情(じじょう)により、その番組(ばんぐみ)放送(ほうそう)禁止(きんし)となりました。
Ze względu na rozmaite okoliczności emisja tego programu została zakazana.

【 近隣諸国 】

あの(くに)近隣諸国(きんりんしょこく)との外交関係(がいこうかんけい)()った。
Ten kraj zerwał stosunki dyplomatyczne z państwami sąsiednimi.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.