Poziom 4: Lekcja 17

14【 土 】

granica

por.

on'yomi:キョウケイ

kun'yomi:さかい

pinyin: jìng

さかいgranica

国境こっきょうgranica państwa

境界きょうかいgranica

境目さかいめgranica (przen.)

境内けいだいobręb (świątyni)

【 境 】

測地学(そくちがく)専門家(せんもんか)土地(とち)(さかい)(さだ)めた。
Geodeta wyznaczył granice działki.

【 境界 】

ライン(がわ)はフランスとドイツの境界線(きょうかいせん)である。
Ren jest rzeką graniczną pomiędzy Francją a Niemcami.

Materiał z innych znaków

国境紛争こっきょうふんそうspór graniczny

環境かんきょうśrodowisko

環境破壊かんきょうはかいdegradacja środowiska

辺境へんきょうperyferia, pogranicze

【 環境 】

北極(ほっきょく)(ぐま)生息(せいそく)環境(かんきょう)がどのようなものか、ちょっと想像(そうぞう)してほしい。
A teraz chciałbym, abyście sobie wyobrazili środowisko życia niedźwiedzia polarnego.

【 環境破壊 】

環境(かんきょう)破壊(はかい)(おどろ)くほど(すす)んでいる。
Degradacja środowiska postępuje w zastraszającym tempie.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.