Poziom 4: Lekcja 17

on'yomi:ゲキ

kun'yomi:う(つ)

pinyin:

撃つうつstrzelać; atakować

反撃はんげきkontratak

打撃だげきuderzenie, cios; szok, wstrząs

目撃者もくげきしゃświadek naoczny

【 撃つ 】

暴徒(ぼうと)直面(ちょくめん)した警官(けいかん)はパニックに(おちい)って(じゅう)()った。
Stojąc na przeciw uczestników zamieszek policjant wpadł w panikę i wystrzelił z broni.

【 目撃者 】

(かれ)はその事故(じこ)のたった一人(ひとり)目撃者(もくげきしゃ)であった。
On był jedynym świadkiem tego wypadku.

【 打撃 】

その銀行(ぎんこう)破産(はさん)は、金融(きんゆう)恐慌(きょうこう)()こし、全世界(ぜんせかい)経済(けいざい)(おお)きな打撃(だげき)(あた)えた。
Bankructwo tego banku wywołało kryzys finansowy i było wielkim ciosem dla gospodarek na całym świecie.

【 反撃 】

すべての将兵(しょうへい)(ちから)()わせて反撃(はんげき)した。
Wszyscy żołnierze i oficerowie wspólnymi siłami przypuścili kontratak.

Materiał z innych znaków

威嚇射撃いかくしゃげきstrzał ostrzegawczy

挟撃きょうげき[suru] atakować z dwóch stron

撃墜げきつい[suru] zestrzelić (samolot)

攻撃こうげきatak

爆撃ばくげきbombardowanie, [suru] zbombardować

狙撃手そげきしゅsnajper

砲撃ほうげきostrzał

衝撃しょうげきsiła uderzenia, uderzenie; szok

襲撃しゅうげきniespodziewany atak

【 攻撃 】

ポーランドに侵攻(しんこう)したドイツ(ぐん)はワルシャワの防御(ぼうぎょ)陣地(じんち)(はげ)しい攻撃(こうげき)開始(かいし)した。
Armia niemiecka, która napadła na Polskę, przypuściła gwałtowny atak na pozycje obronne Warszawy.

【 爆撃 】

東京(とうきょう)はアメリカ(ぐん)によって爆撃(ばくげき)()けた。
Tokio zostało zbombardowane przez amerykańskie wojska.

【 襲撃 】

フランス革命(かくめい)は、バスティーユ襲撃(しゅうげき)から(はじ)まった。
Rewolucja Francuska rozpoczęła się od ataku na Bastylię.

【 衝撃 】

アメリカ同時(どうじ)多発(たはつ)テロ事件(じけん)のニュースは全世界(ぜんせかい)衝撃(しょうげき)(あた)えた。
Wiadomość o serii ataków terrorystycznych na Amerykę wstrząsnęła całym światem.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (4 : 17)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.