Poziom 1: Lekcja 19

3【 工 】

rzemiosło

por.

on'yomi:コウ

pinyin: gōng

工業こうぎょうprzemysł

工場こうじょうfabryka

工学こうがくinżynieria

工事こうじbudowa

工夫こうふpracownik

工夫くふうsposób

人工的じんこうてき[na] sztuczny; por. 人為的 じんいてき

Materiał z innych znaków

人工中絶じんこうちゅうぜつaborcja

人工芝じんこうしばsztuczna trawa

加工かこうprzetwórstwo, [suru] przetwarzać

工業こうぎょうprzemysł

工芸こうげいsztuka przemysłowa

施工せこう[suru] budować; nadzór; konstrukcja

架線工事かせんこうじkładzenie kabli

繊維工業せんいこうぎょうprzemysł włókienniczy, przemysł tekstylny

食品加工しょくひんかこうprzetwórstwo spożywcze

【 人工芝 】

サッカースタジアムではますます人工芝(じんこうしば)使(つか)われるようになった。
Na stadionach piłkarskich coraz częściej stosuje się sztuczną trawę.

【 施工 】

この会社(かいしゃ)がビル建設(けんせつ)施工(しこう)をします。
Ta firma nadzoruje konstrukcję budynków.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.