Poziom 1: Lekcja 19

4【 八 】

publiczny; książę

por.

on'yomi:コウ

kun'yomi:おおやけ

pinyin: gōng

おおやけ[no] publiczny

公園こうえんpark

公開こうかい[suru] upublicznić, udostępnić

公立こうりつ[no] publiczny

公式こうしき[no] oficjalny; wzór (mat.), por. 正式 せいしき : formalny

非公式ひこうしき[no] nieoficjalny; por. 略式 りゃくしき : nieformalny

公家くげarystokracja dworska (hist.); zob. też 武家

Materiał z innych znaków

主人公しゅじんこうbohater, protagonista

公僕こうぼくurzędnik publiczny

公判こうはんproces sądowy

公務員こうむいんpracownik administracji publicznej

公募こうぼ[suru] ogłaszać nabór; zapraszać do udziału; poszukiwać kandydatów

公園こうえんpark

公害こうがいzanieczyszczenie środowiska

公布こうふogłoszenie, [suru] ogłosić

公平こうへい[na] fair, sprawiedliwy

公式こうしき[no] oficjalny; wzór (mat.)

公演こうえんprzedstawienie; publiczne wystąpienie

公爵こうしゃくksiążę

公益こうえきinteres publiczny

公益法人こうえきほうじんorganizacja pożytku publicznego, NPO (Non Profit Organization)

公示こうじogłoszenie, publiczne zawiadomienie

公算こうさんprawdopodobieństwo

公衆こうしゅう[no] publiczny

公衆電話こうしゅうでんわbudka telefoniczna

公証こうしょう[suru] uwierzytelnić, potwierdzić (praw.)

公証人こうしょうにんnotariusz

公認こうにん[suru] autoryzować, uznać oficjalnie

公邸こうていoficjalna rezydencja

奉公人ほうこうにんsłużący, służba domowa

本邦初公開ほんぽうはつこうかいpierwsze pojawienie się w tym kraju (pierwsza wystawa, wykonanie)

海浜公園かいひんこうえんpark nadmorski

【 公算 】

このプロジェクトが成功(せいこう)する公算(こうさん)(おお)きい。
Jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten projekt odniesie sukces.

【 公務員 】

(わたし)(あに)公務員(こうむいん)ですから、失業(しつぎょう)心配(しんぱい)はありません。
Mój brat jest pracownikiem administracji publicznej, więc nie musi się obawiać utraty pracy.

【 公演 】

この芝居(しばい)公演(こうえん)大成功(だいせいこう)()わった。
Wystawienie tej sztuki odniosło wielki sukces.

【 公認 】

あの二人(ふたり)は、もう公認(こうにん)(なか)らしいよ。
Oni już są ponoć oficjalnie ze sobą.

【 公認 】

スミスさんは、民主(みんしゅ)(とう)候補者(こうほしゃ)として公認(こうにん)されている。
Pan Smith uzyskał nominację Partii Demokratycznej.

【 公害 】

この工場(こうじょう)地域(ちいき)公害(こうがい)問題(もんだい)()()こした。
Ta fabryka spowodowała zanieczyszczenie środowiska w całym regionie.

【 公示 】

選挙(せんきょ)()がいつなのか、3日(みっか)(まえ)公示(こうじ)された。
Termin wyborów został ogłoszony trzy dni temu.

【 公布 】

この条例(じょうれい)は3(ねん)(まえ)公布(こうふ)された。
To rozporządzenie zostało ogłoszone trzy lata temu.

【 海浜公園 】

この海浜(かいひん)公園(こうえん)には、たくさんの海浜(かいひん)植物(しょくぶつ)()えられていた。
W tym parku posadzono wiele nadmorksich roślin.

【 公益 】

国益(こくえき)公益(こうえき)はよく矛盾(むじゅん)している。
Interes państwa często stoi w sprzeczności z interesem publicznym.

【 公募 】

その大学(だいがく)では物理学(ぶつりがく)教授(きょうじゅ)公募(こうぼ)している。
Ten uniwersytet poszukuje kandydatów na stanowisko profesora fizyki.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.