Poziom 1: Lekcja 19

5【 口 】

numer

on'yomi:ゴウ

pinyin: hào, háo

電話番号でんわばんごうnumer telefonu

記号きごうsymbol, znak

信号しんごうsygnał; sygnalizacja świetlna

Materiał z innych znaków

信号しんごうsygnał; sygnalizacja świetlna

博士号はくしごうdoktorat

博士号はかせごうdoktorat

学士号がくしごうlicencjat (stopień)

暗証番号あんしょうばんごうnumer PIN

番号ばんごうnumer

符号ふごうznak, symbol

青信号あおしんごうzielone światło

【 符号 】

作文(さくぶん)()(とき)は、文字(もじ)だけではなく括弧(かっこ)句点(くてん)などの符号(ふごう)使(つか)います。
Przy pisaniu prac pisemnych używa się nie tylko liter, ale także różnych znaków interpunkcyjnych, np. cudzysłowiu, kropki itd.

【 学士号 】

彼女(かのじょ)学士(がくし)(ごう)をとって、すぐにアメリカに留学(りゅうがく)しました。
Po uzyskaniu licencjatu wkrótce wyjechała do Ameryki na studia.

【 博士号 】

(わたし)は6(がつ)博士号(はかせごう)資格(しかく)取得(しゅとく)する予定(よてい)です。
W czerwcu mam otrzymać tytuł doktorski.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (1 : 19)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.