Poziom 2: Lekcja 21

5【 力 】

dodawać; Kanada

por.

on'yomi:

kun'yomi:くわ(える)くわ(わる)

pinyin: jiā

加えるくわえるdodawać

加わるくわわるzwiększyć się

参加さんか[suru] brać udział

加工かこうprzetwórstwo, [suru] przetwarzać

食品加工しょくひんかこうprzetwórstwo spożywcze

Materiał z innych znaków

加害者かがいしゃsprawca

加盟かめい[suru] przyłączyć się (do sojuszu, traktatu itp.)

参加さんか[suru] brać udział

増加ぞうか[suru] wzrastać, przyrastać

添加物てんかぶつdodatek

追加ついか[no] dodatkowy, [suru] dołączyć, załączyć

【 参加 】

今年(ことし)弁論大会(べんろんたいかい)参加(さんか)しますか。
Czy bierzesz udział w tegorocznym konkursie krasomówczym?

【 加盟 】

1999(ねん)、ポーランドは北大西洋(きたたいせいよう)条約(じょうやく)機構(きこう)加盟(かめい)した。
W 1999 roku Polska przystąpiła do NATO.

【 追加 】

鉛筆(えんぴつ)百本(ひゃっぽん)のほか、()ゴム(ごむ)百個(ひゃっこ)追加(ついか)して注文(ちゅうもん)した。
Oprócz stu ołówków dorzuciłem jeszcze do zamówienia sto gumek do mazania.

【 添加物 】

このジュースに食品(しょくひん)添加物(てんかぶつ)一切(いっさい)(くわ)えられていないと()いてある。
Tu jest napisane, że ten sok nie zawiera żadnych dodatków.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.