Poziom 3: Lekcja 2

8【 厶 】

brać udział; iść; trzy

por.

on'yomi:サンシン

kun'yomi:まい(る)

pinyin: cān, cēn, shēn

参るまいるiść (modestywne)

参加さんか[suru] brać udział

参考さんこう[ni suru] odwołać się do; przytoczyć

参考書さんこうしょdokument referencyjny; materiały źródłowe

持参じさん[suru] przynieść

お参りおまいりwizyta w świątyni

参考文献さんこうぶんけんbibliografia

【 参る 】

()もなく電車(でんしゃ)(まい)ります。(あぶ)ないですから、黄色線(きいろせん)内側(うちがわ)にお()がりください」
"Uwaga – nadjeżdża pociąg. Proszę się cofnąć za żółtą linię i zachować uwagę."
(komunikat na peronie)

【 参加 】

今年(ことし)弁論大会(べんろんたいかい)参加(さんか)しますか。
Czy bierzesz udział w tegorocznym konkursie krasomówczym?

【 お参り 】

日本人(にほんじん)はお正月(しょうがつ)神社(じんじゃ)にお(まい)りにいきます。
Japończycy w Nowy Rok odwiedzają świątynie.

【 持参 】

本人(ほんにん)であることを証明(しょうめい)するものを持参(じさん)してください。
Proszę przynieść jakiś dokument potwierdzający tożsamość.

【 参考 】

山田(やまだ)()論文(ろんぶん)参考(さんこう)にした。
Odwołałem się do artykułu Yamady.

Materiał z innych znaków

お宮参りおみやまいりwizyta w świątyni

参加さんか[suru] brać udział

参拝さんぱい[suru] odwiedzić świątynię

参拝者さんぱいしゃwierny; osoba odwiedzająca świątynię

参照さんしょう[suru] odnieść się

参詣さんけい[suru] odwiedzić świątynię

墓参りはかまいりodwiedziny grobu

【 参拝 】

外国人(がいこくじん)神社(じんじゃ)参拝(さんぱい)作法(さほう)()からない。
Obcokrajowcy nie wiedzą, jak zachować się w świątyni.

【 参拝者 】

明治(めいじ)神宮(じんぐう)参拝者(さんぱいしゃ)(すう)毎年(まいとし)300(まん)()えています。
Świątynię Meiji Jingu corocznie odwiedza ponad 3 mln ludzi.

【 墓参り 】

清明(せいめい)(さい)(とき)中国人(ちゅうごくじん)墓参(はかまい)りをします。
W czasie święta qingming Chińczycy odwiedzają groby.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (3 : 2)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.