Poziom 2: Lekcja 21

on'yomi:ヘン

kun'yomi:か(わる)か(える)

pinyin: biàn

へん[na] dziwny; podejrzany

変わるかわるzmieniać się

変えるかえるzmieniać

変化へんかzmiana, [suru] zmieniać się

大変たいへん[na] straszny

変動へんどう[suru] zmieniać się, wahać się, fluktuować

Materiał z innych znaków

地殻変動ちかくへんどうdiastrofizm (ruch skorupy ziemskiej) (geol.)

変則的へんそくてき[na] nieregularny

変換へんかん[suru] zmienić

変更へんこうzmiana

変装へんそうprzebranie

変貌へんぼうzmiana, metamorfoza

変遷へんせんzmiana, przemiana, [suru] przechodzić przez zmiany

変革へんかくzmiana, reforma, rewolucja

満州事変まんしゅうじへんIncydent Mandżurski

相変わらずあいかわらずciągle, bez zmian

突然変異とつぜんへんいmutacja

【 変換 】

このファイルをオフィス2000対応(たいおう)のファイルに変換(へんかん)して再送(さいそう)してくれますか。
Czy mógłbyś przekonwertować ten plik na zgodny z formatem Office 2000 i przesłać mi go ponownie?

【 変革 】

経済(けいざい)危機(きき)(なか)で、企業(きぎょう)変革(へんかく)(おこな)わなければならなくなっている。
W czasie kryzysu gospodarczego trzeba przeprowadzić reformy w przedsiębiorstwach.

【 変更 】

メールアドレスを変更(へんこう)した(こと)()らせるメールを()()いに()した。
Wysłałam do znajomych maila i informacją o zmianie adresu mailowego.

Logowanie

użytkownik

hasło

Logowanie do sieci UJ

Pełny dostęp do zasobów portalu jest możliwy z sieci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zalogowanie się do sieci uniwersyteckiej jest możliwe za pośrednictwem extranetu:

1. Otwórz w osobnym oknie stronę https://extranet.uj.edu.pl/
2. Zaloguj się do sieci
3. Przejdź na stronę https://extranet.uj.edu.pl/,DanaInfo=kanjijigoku.freehostia.com,SSO=U+

Mój poziom

Wybierz poziom Twojej znajomości kanji. Złożenia znaków będą filtrowane pod kątem tego, czy wchodzą w zakres obowiązującego materiału i czy wymagana jest ich czynna (pisanie) lub bierna (czytanie) znajomość.

Wpisz znak kanji

lub numer poziomu i lekcji

Zakres materiału

Materiał nadobowiązkowy

Bieżąca lekcja (2 : 21)

Zakres

Ustawienia

100%

フォントサイズを調整(ちょうせい)してください。
Dostosuj wielkość czcionki.